Sökning: "hypothesis tests"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade orden hypothesis tests.

 1. 1. Brain morphometry in Parkinson’s disease

  Master-uppsats,

  Författare :Lönkvist Olivia; [2023-03-02]
  Nyckelord :Medical physics; Parkinson’s disease; Computational anatomy; Quantitative image analysis;

  Sammanfattning : Abstract Purpose The purpose of this brain morphometry study was to examine the volumes of different regions of the brain by research participants with Parkinson’s disease. Method To carry out the study, MR (magnetic resonance) images from 956 research participants from the Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI) were used. LÄS MER

 2. 2. Aktivering av utvecklingsutgifter i den svenska mjukvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mina Hakimi; Markus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Capitalizing; development expenditures; earnings management; expensing; K3; Positive Accounting Theory PAT ; software; Aktivering; earnings management; K3; kostnadsföring; mjukvara; positiv redovisningsteori PAT ; utvecklingsutgifter;

  Sammanfattning : Statistik visar att svenska företag avsätter allt mer arbetstid för utveckling av mjukvara. De företag som följer huvudregelverket K3 har en valmöjlighet att antingen aktivera eller kostnadsföra denna typ av utvecklingsutgifter. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på ett medicintekniskt bolag: en studie om engagemang och upplevd effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Paulsson; Adina Centervall; [2023]
  Nyckelord :developmental leadership; engagement; perceived effectiveness; engineers; STEM organizations; utvecklande ledarskap; engagemang; upplevd effektivitet; ingenjörer; STEM-organisationer; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets positiva utfall i form av engagemang och upplevd effektivitet på ett medicintekniskt bolag. Vidare ämnade studien att utforska eventuella samband mellan det utvecklande ledarskapets dimensioner (föredömligt autentiskt handlande, personlig omtanke samt inspiration och motivation) och engagemang samt upplevd effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Hur presterar Allsvenska klubbar på YYIR2-testet i jämförelse med internationella elitklubbar? : The Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Fredrik Leierdahl; Robin Ejby; [2023]
  Nyckelord :YYIR2; fystest; Allsvenskan; träning; prestation; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Purpose and question The purpose of this study is to compare YYIR2-test results between the top Swedish men's league “Allsvenskan” with international elite clubs. YYIR2 presents the players ability to perform intense intermittent training with a large anaerobic component combined with a significant aerobic contribution via YYIR2. LÄS MER

 5. 5. Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Fogelberg; [2023]
  Nyckelord :small cap funds; OMXSGI; return; efficient market hypothesis; size effect; småbolagsfonder; OMXSGI; avkastning; effektiva marknadshypotesen; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Titel: Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi     Författare: Pontus Fogelberg   Handledare: Alice Schmuck   Datum: 2023 – januari   Syfte: Svenska aktiemarknaden är sällsynt som studieobjekt. Då andra marknader skiljer sig från den svenska behöver den granskas ytterligare för att investerare ska ha goda förutsättningar. LÄS MER