Sökning: "hypotoni"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet hypotoni.

 1. 1. SJUKSKOTERSKANS ERFARENHETER AV IDENTIFIERING OCH OMHANDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEPSIS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Ekvall; Fallström Ida; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sepsis; omvårdnad; identifiering; omhändertagande; symtom och tecken .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis ett livshotande syndrom, som karakteriseras av organdysfunktion till följd av ett felaktigt systemiskt immunsvar på infektion. Varje år drabbas omkring 49 miljoner människor globalt av sepsis, och dödligheten uppskattas till ungefär 22 procent. LÄS MER

 2. 2. Predicting Myocardial Injury After Noncardiac Surgery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Giordano Cauli; [2023]
  Nyckelord :Myocardial injury; hypotension; machine learning; non-cardiac surgery; F1; Myokardiell skada; hypotension; maskininlärning; icke-kardiell kirurgi; F1;

  Sammanfattning : Myocardial injury is the leading cause of death in Europe following non-cardiac surgery. Its causes, diagnosis, and treatment are still under investigation by the scientific community. Some research groups have hypothesized a connection between myocardial injury and hypotension during surgery. LÄS MER

 3. 3. Intraoperativt blodtryck och dess inverkan på risken för postoperativt delirium - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Gustavsson Segerhag; Fredrik Karlsson; Maria Tonhammar; [2022]
  Nyckelord :Postoperativt delirium; blodtryck; hypotoni; hypertoni; blodtrycksfluktuationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en relativt vanlig komplikation efter genomgången kirurgi och anestesi. Enligt sammanställd forskning drabbas 4 till 53 procent beroende på typ av kirurgi, ålder och tidigare sjukdomar. Det är en komplikation som skapar obehag för patienten, förlängd sjukhusvistelse och även ökad mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning personalizationfor hypotension prediction

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Clara Escorihuela Altaba; [2022]
  Nyckelord :Arterial blood pressure; Hypotension prediction; Machine learning personal- ization; Domain adaptation; Data grouping; Arteriellt blodtryck; Börutsägelse av hypotoni; Personaliserad maskininlär- ning; Domänanpassning; Datagruppering.;

  Sammanfattning : Perioperative hypotension (PH), commonly a side effect of anesthesia,is one of the main mortality causes during the 30 posterior days of asurgical procedure. Novel research lines propose combining machinelearning algorithms with the Arterial Blood Pressure (ABP) waveform tonotify healthcare professionals about the onset of a hypotensive event withtime advance and prevent its occurrence. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans erfarenheter och strategier av att hantera medelartärtryck (MAP) under 55 mmHg under en generell anestesi : En deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Short; Robert Short; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotoni är en vanlig bieffekt vid induktion av generell anestesi.  År 2018 registrerades 318 komplikationer till följd av hypotension under generell anestesi i Sverige. Medelartärtrycket (MAP) kan fås fram av beräkning med hjälp av diastoliska- och systoliska blodtrycket. LÄS MER