Sökning: "hypotyreos"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet hypotyreos.

 1. 1. Påverkan på aktivitet och delaktighet i vardagen : Upplevelser beskrivna av kvinnor med hypotyreos

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Sandra Klasson; Ann-Marie Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvaliteten för personer med hypotyreos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Petronella Bäckström; Paulina Lind; [2022]
  Nyckelord :Hypothyroidism; health related quality of life; quality of life; hypotyreos; hälsorelaterad livskvalitet; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av världens vanligaste sjukdomar som drabbar cirka tio procent av befolkningen. Sjukdomen har i Sverige fördubblats från 2006 till 2017 framförallt bland kvinnor mellan 20−40 år. LÄS MER

 3. 3. Kroppar: Smärta, maktlöshet och ambivalens  : Den kvinnliga hypotyreos-patientens relation samt erfarenhet av den svenska statens konventionella sjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Niklas Larsson-Tiensuu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige lever idag cirka 400 000 kvinnor med den kroniska sköldkörtelsjukdomen hypotyreos. Var fjärde patient anser sig vara missnöjd med den nuvarande vården som erbjuds. Uppsatsen redogör för hur denna patientgrupp erfar sin relation till den svenska statens konventionella sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Graviditet i samband med underfunktion i sköldkörteln

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanoaf Al-Dires; [2022]
  Nyckelord :Hypotyreos; subklinisk hypotyreos; graviditetskomplitaktioner; TSH; tyreoideahormoner; levotyroxin; LT4; tyreoperoxidas-antikroppar; TPOAk;

  Sammanfattning : Backgrond: The thyroid is a hormone-producing endocrine gland which is located in the front of the throat. The thyroid gland tissue contains several microscopic and spherical cavities called follicles. Thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are produced from the follicle cells and regulated by a so-called three-hormone sequence. LÄS MER

 5. 5. Jodkontrastinducerad tyreoideadysfunktion och riskfaktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christine Drugge; Tin Mai; [2021-06-08]
  Nyckelord :Jodkontrastmedel; tyreoideadysfunktion; hypertyreos; hypotyreos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologiska undersökningar har ökat med 130% mellan 2005 och 2008. Vid radiologiska undersökningar som DT eller angiografi kan jodkontrastmedel användas för att förstärka visuella skillnader mellan anatomiska strukturer. LÄS MER