Sökning: "hyra besittningsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden hyra besittningsskydd.

 1. 1. Hyresrättens reglering av andrahandsupplåtelser och oskäliga hyror : En kritisk analys av reglerna som föreslås i SOU 2017:86, särskilt avseende hur hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls genom de föreslagna reglerna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Blixt; Sara Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Hyresrätt; Andrahandsupplåtelse; Oskälig hyra; Social skyddslagstiftning; Besittningsskydd; Förverkande;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som råder i Sverige har gjort det möjligt för förstahandshyresgäster att göra ekonomisk vinst på otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Denna möjlighet har gett upphov till att nämnda företeelser är två växande problem på den svenska hyresmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Helm; Catharina Swartz; [2017]
  Nyckelord :Besittningsskydd; Hyresgäst; Hyresvärd; Förverkandegrunder; hyresrätt; rättsfall; Security of tenure; Tenant; Landlord; Forfeiture of property; Tenancy; Case;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. LÄS MER

 3. 3. Hyresgästinflytande vid ombyggnation. Bostadshyresgästens reella besittningsskydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Hansson; [2016-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de så kallade rekordåren, 1961-1974, byggdes över 1,4 miljoner bostadslägenheter, motsvarande närmare hälften av de allmännyttiga bostadsbolagens totala bostadsbestånd. Dessa lägenheter är kända för att vara välplanerade och ändamålsenliga men flertalet är i stort behov av teknisk upprustning och energieffektivisering. LÄS MER

 4. 4. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad : Innebär lagen att hyresgästen får alltför osäker ställning gentemot hyresvärden?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Linda Rudolf; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsjuridik; hyresjuridik; lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad; hyreslagen; besittningsskydd; UEB; privatuthyrningslagen;

  Sammanfattning : Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) trädde ikraft den 1 februari 2013 och är tillämplig när en privatperson hyr ut sin bostad. Lagens förmånliga regler tillkom för att stimulera privatpersoner att hyra ut sin bostad som de för tillfället inte nyttjar. LÄS MER

 5. 5. New subletting law in Sweden – what are theconsequences?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Asplund; [2013]
  Nyckelord :Real estate law; subletting; new law; housing market; Fastighetsjuridik; ny lag; bostadsmarknaden; andrahandsuthyrning;

  Sammanfattning : There is a housing shortage in Sweden and in Stockholm in particular. In the draft budget of2013, the Swedish government proposed a series of measures to boost the sublet supply. The most important component was the introduction of a new subletting law. LÄS MER