Sökning: "hyra besittningsskydd"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden hyra besittningsskydd.

 1. 6. Skyddsregeln i 12 kap 55§ 5 st JB : - uppfyller den sitt syfte eller bör lagstiftningen förändras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ruth Bernhold; [2012]
  Nyckelord :hyreslagen; skyddsregeln; besittningsskydd;

  Sammanfattning : En hyresgäst som hyr en bostadslägenhet har ett direkt besittningsskydd vilket innebär atthyresgästen som huvudregel har rätt att få hyresavtalet förlängt. För att hyresgästen i praktikenska ha en ekonomisk möjlighet att bo kvar i lägenheten, det reella besittningsskyddet,finns det en bestämmelse som anger att om tvist avseende hyran uppstår ska denna fastställastill skäligt belopp. LÄS MER

 2. 7. Förutsebarhet i blandavtal kring ersättning förrörelseskada enligt det indirekta besittningsskyddet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sten Lövrup; Martin Hagforsen; [2010]
  Nyckelord :blandavtal; hyresrätt; rörelseskada; expropriation; besittningsskydd; centrumavtal; kommersiella hyresavtal;

  Sammanfattning : De hyresrättsliga reglerna innehåller stränga skyddsregler för lokalhyresgäster. Genom det indirekta besittningsskyddet ges en lokalhyresgäst rätt till ersättning motsvarande skadan av att verksamheten inte kan fortgå när uppsägningen anses obefogad. LÄS MER

 3. 8. Övertagande av bostad - Särskilt om huvudsaklighetskravet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Mogren; [2006]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att göra en utredning av huvudsaklighetskravet i Äktenskapsbalk (1987:230) 7 kap. 4 §. Huvudsaklighetskravet är ett begrepp som tillämpas då makarnas egendom vid en skilsmässa skall fördelas på lotter. LÄS MER