Sökning: "hyresbostadsmarknad"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hyresbostadsmarknad.

 1. 1. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Nyckelord :Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. LÄS MER

 2. 2. Profitera på en avreglerad hyresbostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kilian Dieden Richter; Gustav Georgson; Thomas Hallström; [2012]
  Nyckelord :Lönsamhetsstrategi; hyresbostadsmarknaden; Stena Fastigheter; MKB; värdebaserad prissättning; target costing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka hur två hyresbostadsföretag i Malmö arbetar med sina strategier för lönsamhet, inte bara i syfte att skapa vinst idag utan även för att ha en konkurrenskraftig verksamhet i framtiden. Frågeställningar Hur tillämpar företagen lönsamhetsstrategier i takt med att marknaden blir alltmer avreglerad? Finns det någon skillnad i strategier mellan kommunalt och privat ägda bolag? Teori I denna uppsats används teori om värdebaserad prissätning, target costing och value engineering för att undersöka företagens lönsamhetsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Fri kontra reglerad hyressättning – En studie av Stockholms hyresbostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Joel Wangenborg; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Several Swedish municipalities, in particular Stockholm inner city, suffer from excessive housing shortage – demand exceeds supply by far. The result of this is for example a market with a long housing queue, illegal trade with lease agreements and rental houses being transformed into building societies. LÄS MER

 4. 4. Mer hyresrätter åt folket! En studie om Hallands hyresbostadsmarknad. : - Att skapa lönsamhet för hyresrätter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Angelica Olsson Stjärnkvist; Pernilla Gustavsson; [2011]
  Nyckelord :produktionskostnader; bostadsbrist; byggkostnader; Tobins Q; hyresrätt; hyresreglering; skatter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Smakar det så kostar det - En studie om Sveriges hyresbostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jonna Alm; Maja Johansson; [2009]
  Nyckelord :Hyressättning; Besittningsskydd; Hyrestak; Värdering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hyressättningsproblematiken är idag ett hett diskussionsämne, något som år 2005 ledde till att regeringen tillsatte en särskild utredning med uppdrag att formulera förslag och normer till en allmännytta anpassad efter dagens hyresbostadsmarknad. Faktorer som ligger bakom problematiken är det faktum att det byggs allt färre hyresfastigheter, samtidigt som fler ombildningar till bostadsrätter genomförs. LÄS MER