Sökning: "hyresjuridik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hyresjuridik.

 1. 1. Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m : En analys och redovisning av Hyresgästutredningens framtagna överväganden och förslag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ulrica Löv; [2018]
  Nyckelord :Hyresgästutredningen; Hyresrätt; Hyresjuridik; Juridik; Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus; Hyreslagen; Bostadsförvaltningslagen; Förvärvslagen; Åtgärdsföreläggande; Särskild förvaltning; Hyra bostad;

  Sammanfattning : Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. LÄS MER

 2. 2. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad : Innebär lagen att hyresgästen får alltför osäker ställning gentemot hyresvärden?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Linda Rudolf; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsjuridik; hyresjuridik; lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad; hyreslagen; besittningsskydd; UEB; privatuthyrningslagen;

  Sammanfattning : Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) trädde ikraft den 1 februari 2013 och är tillämplig när en privatperson hyr ut sin bostad. Lagens förmånliga regler tillkom för att stimulera privatpersoner att hyra ut sin bostad som de för tillfället inte nyttjar. LÄS MER

 3. 3. Gallerior : Historia, trender och framtid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Wahlström; [2013]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; gallerior; hyresjuridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER