Sökning: "hyreslagstiftning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hyreslagstiftning.

 1. 1. Kommersiella hyresavtal i förändring : Co-working - En perfekt kompromiss?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Caroline Hansols; Cassandra Steffensen; [2019]
  Nyckelord :Co-working; rental law; commercial leases; notification periods; indirect protection of possession; Co-working; hyreslagstiftning; kommersiella hyresavtal; Jordabalken; uppsägningstider; indirekt besittningsskydd;

  Sammanfattning : Följande rapport kommer redogöra för den hyresrättsliga aspekten på det nya fenomenet co-working.Undersökningen genomförs genom att granska ett antal avtal som används av aktörer på marknaden i Stockholm.Co-working tar sin början i San Fransisco 2005 och har sedan dess vuxit explosionsartat. LÄS MER

 2. 2. Otillåten andrahandsuthyrning och oskälig andrahandshyra - En analys av gällande respektive föreslagen lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dominika Kaminska; [2018]
  Nyckelord :andrahandsuthyrning; andrahandshyra; hyresrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unlawful subletting and unjustifiable rents are widespread problems in Sweden. Tenants sublet their rental apartments without landlords’ permission and charge subtenants too high rental levels. LÄS MER

 3. 3. Framtidens studentbostadsmarknad

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandra Zinn; [2015]
  Nyckelord :Student housing; housing shortage; development; future; Studentbostäder; bostadsbrist; utveckling; framtid;

  Sammanfattning : Bostadsbristen för studenter, särskilt i större städer, har under en längre tid varit ett frekvent diskuterat ämne i Sverige. Stockholm har ett brett och starkt utbud av högre utbildning och regionen expanderar kontinuerligt. Regionen har idag cirka 80,000 studenter som slåss om färre än 13 000 studentbostäder. LÄS MER

 4. 4. Tak på marknaden ger tak över huvudet? : Sveriges hyreslag genom fyra decennier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Adam Melker Darab; Magnus Hultgren; [2011]
  Nyckelord :sveriges hyreslag; bostadsbrist; bostadsbrist Stockholm; bruksvärdesprincipen; bruksvärde; bostadsmarknad; bostadskö; hyresmarknad; upplåtelseform; lägenhetsbestånd; hyresbildning; Tobins q; rent control; spillover-effekt; jämviktshyra; pristak; efterfrågeöverskott; efterfrågeunderskott; Alonso; Alonsokurva; William Alonso; fastighetsinvestering; presumtionshyra; kommunalt hyresbolag; allmännyttan; miljonprogrammet; friktions-bostadslöshet; hyresrätt; bostadsrätt; ombildning; långsiktig jämvikt; kortsiktig jämvikt; prisbildningsmekanism; andrahandskontrakt; andrahandsuthyrning; tredjehandskontrakt; tredjehandsuthyrning; bruksvärdesfaktorer; besittningsskydd; nybyggnation; ockerhyror; skälig hyresnivå;

  Sammanfattning : Det har länge hävdats att bostadsbristen i Stockholm i stora delar beror på att Sveriges sedan 1968 rådande hyreslagstiftning har inneburit ett pristak på marknaden, vilket motverkat en tillfredsställande nybyggnation av hyreslägenheter. Syftet med denna uppsats är undersöka om så är fallet. LÄS MER