Sökning: "hyressättning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet hyressättning.

 1. 1. Hyror i kris : En undersökning om hyresmarknaden i Uppsala 1982-1996

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :William Skoglund; [2018]
  Nyckelord :Hyror; hyressättning; hyresmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar – fallstudie av Zoofysiologen, Lund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Marcus Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :byggnadsfysik; fukt; tegel; tilläggsisolering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är en stor del av byggnadsbeståndet uppfört före 1973. Detta år har stor betydelse då vi detta år hade en oljekris som ändrade inställningen till energi och byggande. Sverige ligger i norra delen av Europa och har en låg medeltemperatur jämfört med stora delar av övriga Europa. LÄS MER

 3. 3. Multipel linjär regression för hyressättning av bostäder som uthyres i andrahand

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Gullstrand; Robin Sandström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En bostadsägare i Stockholm som inte noggrant följer andrahandsmarknaden för bostäder kanske inte har en aning om vilket pris hen ska sätta ifall hen skulle hyra ut sin lägenhet. Förutom att Stockholm har en reglerad hyresmarknad för bostäder har staden också sett en enormt stor prisutveckling på bostäder de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Rörlig hyressättning för lokaler - Särskilt om index-baserade hyresklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; civilrätt; kommersiell hyresrätt; indexklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln för bestämmandet av hyran i svensk rätt är att hyran ska vara till beloppet bestämd av parterna i avtalet. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 19 § Jordabalken (1970:994). LÄS MER

 5. 5. Bostadsbolags hyressättning och investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter : hur införandet av presumtionshyra har förändrat bostadsbolag verksamma inom Halland.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nathalie Hallgren; Emelie Hedman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Real estate companies´ rent setting and investment propensity in new construction of rental apartments –how the introduction of presumption rent has changed real estate companies operating within Halland. Problem background: The housing shortage has for a long time been a commonly known problem in Sweden and the greatest shortage consists of in particular rental apartments. LÄS MER