Sökning: "hyressättningsmodeller"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hyressättningsmodeller.

  1. 1. En jämförelse av förekommande hyressättningsmodeller för hyresrätter

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Fabian Mendoza; [2017]
    Nyckelord :Systematic renting; Rental models; Rental values; utility value; Systematisk hyressättning; hyressättningsmodeller; hyressättning; bruksvärde;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda och jämföra olika hyressättningsmodeller i olika delar av Sverige med fokus på Göteborg, Umeå och Malmö. Dessutom kommer hyrornas uppbyggnad från två kommunala bostadsbolag att uppvisas för att se hur hyrorna påverkas av olika boendekvalitetsvariabler. LÄS MER