Sökning: "hysterectomy"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hysterectomy.

 1. 1. Faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet efter hysterektomi vid gynekologiska benigna åkommor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maya Häggblad; Linnea Svensson; [2017]
  Nyckelord :Benign gynecologic condition; hysterectomy; quality of life; Benigna gynekologiska åkommor; hysterektomi och livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Benigna gynekologiska åkommor är något som påverkar kvinnors hälsa och livskvalitet. Hysterektomi är den andra vanligaste operationen inom gynekologin och kvinnor som är drabbade av benigna gynekologiska åkommor kan genomgå en hysterektomi som behandling. Livskvaliteten påverkas även av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av tiden efter en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fernhag; Rebecka Kvisth; [2016]
  Nyckelord :emotionell påverkan; hysterektomi; information; kroppsbild; livskvalitet; stöd; upplevelse; body image; emotional impact; experience; hysterectomy; support; quality of life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas helt eller delvis. Ingreppet är en av de vanligaste större gynekologiska operationer som genomförs. Hysterektomi tillämpas för att förebygga lidande, lindra symtom och för att bota sjukdom. Den kan även tillämpas akut vid svåra förlossningskomplikationer. LÄS MER

 3. 3. FTM Trans Theory VS. Trans Narratives : Working Towards an Updated Trans Theory

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Emily Nelson; [2011]
  Nyckelord :Female-to-Male FTM ; Halberstam; Gender Identity Disorder; Hysterectomy; Male-to-Female MTF ; Mastectomy; Metoidioplasty; Phalloplasty; Sexual Reassignment Surgery SRS ; Transgender; Transsexual;

  Sammanfattning : Theories are tools with which we critically analyze society‟s structure and understand experiences that are not our own. When theories no longer describe the narratives that they claim, we must update them. This thesis proposes to do just that. The trans theories of J. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser och omvårdnadsbehov efter hysterektomi- en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lindgren; Felicia Nordström; [2011]
  Nyckelord :benigna tillstånd; fysiskt; hysterektomi; information; omvårdnad; sexuell hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi på grund av benigna tillstånd är ett vanligt förkommande ingrepp hos kvinnor som kan medföra psykiska och fysiska utfall samt reducera lidande postoperativt. Syfte: Att belysa kvinnors upplevda hälsa efter hysterektomi på grund av benigna tillstånd, samt deras omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad efter hysterektomi. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av psykologiskt omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Gustafsson; Ylva Sandberg; [2010]
  Nyckelord :hysterektomi; omvårdnad; psykologiskt omhändertagande; sexualitet; självbild; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor genomgår hysterektomi av benigna och maligna anledningar. I befintlig forskning framgår att kvinnor efterfrågar information och ökat stöd i samband med operation. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad till kvinnor som genomgått hysterektomi med fokus på det psykologiska omhändertagandet. LÄS MER