Sökning: "hysterektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet hysterektomi.

 1. 1. Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Denise Persson; Madeleine Seibel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hysterektomi; information; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tio kvinnor opererar bort sin livmoder i Sverige. Skälet till detta kan vara både maligna (icke godartade) och benigna (godartade) orsaker. Kvinnors livskvalité kan påverkas i samband med en hysterektomi, därför kan det vara viktigt att få lärdom hur kvinnors erfarenheter kan spegla livet i samband med en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Alhbin; Anna Zawadzki Melander; [2019]
  Nyckelord :Fertila Kvinnor; Hysterektomi; Kvinnlighet; Livsvärld; Litteraturstudie; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett vanligt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas av både benigna och maligna orsaker. Förlusten av en livmoder kan påverka kvinnan på olika sätt då livmodern ofta förknippas med kvinnlighet. Kvinnornas livsvärld kan påverkas av denna kroppsliga förändring. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att ha genomgått en hysterektomi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Martina Edberg; Lina Sandström; [2019]
  Nyckelord :Hysterektomi; kvinnohälsa; litteraturstudie; upplevelser; kvalitativ studie; kvalitativ innehållsanalys; känslor;

  Sammanfattning : Hysterektomi är något kvinnor genomgår till följd av sjukdomar eller postpartum blödningar och det påverkar kvinnor på olika sätt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att ha genomgått en hysterektomi. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors självskattning av postoperativ smärta efter robotassisterad laparoskopisk hysterektomi -En kvasiexperimentell interventionsstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Forsberg; Evelin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenhet av att genomgå hysterektomi : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Lustbäck; Elisabeth Ulvebro; [2019]
  Nyckelord :hysterektomi; erfarenheter; kvinnor; barnmorska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Var tionde kvinna genomgår hysterektomi i Sverige idag. Trots detta finns lite forskning kring kvinnornas upplevelser i en svensk kontext. Syftet med studien var därför att beskriva kvinnors erfarenheter av att genomgå hysterektomi. Förhoppningen var att bidra till en fördjupad kunskap och ökad förståelse kring dessa erfarenheter. LÄS MER