Sökning: "hysterektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet hysterektomi.

 1. 1. LIVMODERN – HYSTERISKT VIKTIG FÖR KVINNLIGHETEN? Upplevelser av hysterektomi utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Agélii; Sarah Browne; [2018-01-25]
  Nyckelord :hysterektomi; kvinnlighet; genus; könsidentitet; identitet; kvinnor; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige och innebär att uterus avlägsnas. Kirurgin leder till avslutad menstruation, infertilitet och ibland till kirurgiskt inducerad menopaus. LÄS MER

 2. 2. Att operera bort livmodern i fertil ålder : en litteraturstudie om kvinnors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Elin Burén; Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; erfarenheter; känslor; hysterektomi; fertil ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder opereras bort. Indikationer är exempelvis stora blödningar och cancer. Kvinnan befinner sig i fertil ålder från det att hon fått sin första menstruation till den upphör. Operationen medför att kvinnan inte längre är fertil. LÄS MER

 3. 3. Att sakna sin livmoder : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av psykisk hälsa vid hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Westling; Märta Nyrot; [2018]
  Nyckelord :Hysterectomy; mental health; experiences; women; Hysterektomi; psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig operationsmetod för avlägsnande av livmodern. Tidigare studier har påvisat att dessa kvinnor löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, dock saknas beskrivande information om upplevelsen av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors hälsa och välbefinnande efter hysterektomi-En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Malm; Tekla Sundberg Hamre; [2018]
  Nyckelord :Hysterektomi; Hälsa; Premenopausala; Sexuell hälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av hysterektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Elin Karlsson; Lovisa Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Benigna tillstånd; Erfarenheter; Hysterektomi; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER