Sökning: "hysterektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet hysterektomi.

 1. 1. Hysterektomi vid livmoderhalscancer: En litteraturstudie om kvinnors sexuella hälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madelene Strandberg; Zarah Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Livmoderhalscancer; Hysterektomi; Sexuell hälsa; Sexuell funktion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör 150 personer av livmoderhalscancer i Sverige. En av de vanligaste behandlingarna vid livmoderhalscancer är en operation där delar eller hela livmodern tas bort, en så kallad hysterektomi. Syfte: Att undersöka hur kvinnor med livmoderhalscancer värderar sin sexuella hälsa efter en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att vara hysterektomerade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Granetoft; Frida Odeberg; [2020]
  Nyckelord :Hysterektomi; Information; Upplevelse; Omvårdnad; Sexuell hälsa; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är den näst vanligaste förekommande operationen för kvinnor i fertil ålder och innebär att livmodern avlägsnas. Hysterektomi genomförs dels för att minska symtom vid myom, endometrios, blödningsrubbningar eller framfall, dels som en livräddande åtgärd vid gynekologiska maligniteter, eller akut vid förlossningskomplikationer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Axelsson; Bianca Lindén; [2020]
  Nyckelord :hysterektomi; information; kvinnohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den vanligaste större gynekologiska operationen hysterektomi, vilket innebär att livmodern avlägsnas. Kvinnor upplever både fysiska och psykiska symtom i samband med sin hysterektomi. Risken att drabbas av depression efter operationen är som högst inom de två första månaderna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att ha genomgått en hysterektomi - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Martina Edberg; Lina Sandström; [2019]
  Nyckelord :Hysterektomi; kvinnohälsa; litteraturstudie; upplevelser; kvalitativ studie; kvalitativ innehållsanalys; känslor;

  Sammanfattning : Hysterektomi är något kvinnor genomgår till följd av sjukdomar eller postpartum blödningar och det påverkar kvinnor på olika sätt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att ha genomgått en hysterektomi. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Alhbin; Anna Zawadzki Melander; [2019]
  Nyckelord :Fertila Kvinnor; Hysterektomi; Kvinnlighet; Livsvärld; Litteraturstudie; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett vanligt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas av både benigna och maligna orsaker. Förlusten av en livmoder kan påverka kvinnan på olika sätt då livmodern ofta förknippas med kvinnlighet. Kvinnornas livsvärld kan påverkas av denna kroppsliga förändring. LÄS MER