Sökning: "hysterektomi"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet hysterektomi.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av hysterektomi vid benign indikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Myrberg; [2021]
  Nyckelord :hysterektomi; upplevelse; välbefinnande; kvinnlighet; livskvalitet; symtomlindring;

  Sammanfattning : Hysterektomi är ett operationsingrepp då livmodern avlägsnas. Kvinnor som lider av gynekologiska sjukdomar kan besväras av smärtproblematik och blödningsbesvär. Besvärande symtom kan generera fysiska, psykiska och sociala begränsningar i form av isolering, minskad energi och depression. LÄS MER

 2. 2. Livet utan livmoder : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lundström; Sandra Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :Hysterektomi; Levd kropp; Erfarenheter; Litteraturstudie; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas. Livmodern kan förknippas med kvinnlighet vilket medför att en hysterektomi kommer att påverka kvinnornas livsvärld. Den kvinnliga identiteten speglas av hur kvinnor upplever sig själva och det är sammanlänkat till de fysiska könstillhörigheter som är bundna till könet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser och uppfattningar av att operera bort sin livmoder : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Saeideh Bidmeshki; Hadil Galeb; [2021]
  Nyckelord :Hysterektomi; upplevelser; sexuell hälsa; psykisk hälsa; information;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Background: Hysterectomy is a surgical procedure involving the removal of the uterus. About every tenth woman in Sweden undergoes this surgical treatment. Hysterectomy is performed due to various causes such as endometriosis, fibroids, prolapse or bleeding disorders. LÄS MER

 4. 4. Ingen talar om det, men jag gör : Barnmorskors upplevelser av att stödja kvinnors sexuella hälsa i relation till en hysterektomi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Bark; Carl Dahlén; [2020]
  Nyckelord :sexuell hälsa; barnmorskors stöd; omvårdnad; gynekologi; kirurgi; upplevelser; hysterectomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen beskriver sexualiteten som en central aspekt genom hela livet, det är en del av att vara människa. En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder tas bort, vilket kan påverka kvinnans sexuella hälsa. Forskning visar att kvinnor har ett stort behov av stöd vid en hysterektomi. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att vara hysterektomerade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Malin Granetoft; Frida Odeberg; [2020]
  Nyckelord :Hysterektomi; Information; Upplevelse; Omvårdnad; Sexuell hälsa; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är den näst vanligaste förekommande operationen för kvinnor i fertil ålder och innebär att livmodern avlägsnas. Hysterektomi genomförs dels för att minska symtom vid myom, endometrios, blödningsrubbningar eller framfall, dels som en livräddande åtgärd vid gynekologiska maligniteter, eller akut vid förlossningskomplikationer. LÄS MER