Sökning: "i love you"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden i love you.

 1. 1. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER

 2. 2. Du behöver lära dig att älska dig själv : En litteraturöversikt om personers strategier vid hantering av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Friman; Annie Ström; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; management; strategies; sence of coherence; diabetes mellitus typ 2; hantering; strategier; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 (DMT2) ökar i majoriteten av världens länder. DMT2 var den nionde mest vanliga dödsorsaken i världen 2019. DMT2 uppstår till följd av insulinresistens och den viktigaste behandlingen för att minska risken för allvarliga komplikationer är förändrade levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? : En semiotisk och narrativ analys över porträtteringen av kvinnliga antagonister och protagonister i Disney

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Moa Norman; [2021]
  Nyckelord :Disney; female representation; antagonist and protagonist; portrayal; semiotic analysis; narrative analysis; gender; Disney; kvinnlig representation; antagonist och protagonist; porträttering; semiotisk analys; narrativ analys; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsen har gjort i syfte att undersöka porträtteringen av kvinnliga antagonister samt protagonister i två Disneyfilmer för att se om porträtteringen skiljer sig filmerna emellan. De filmer som varit aktuella för undersökningen har varit Snövit och de sju dvärgarna (1937) samt Trassel (2010). LÄS MER

 4. 4. "Jag har gett dig allt. Jag menar allt-allt" : En analys av förhållandena mellan prekaritet och senkapitalistisk kärlek i Tone Schunnessons roman Dagarna, dagarna, dagarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Martina Jonsson; [2021]
  Nyckelord :precarity; precariat; precarity literature; precariat literature; late capitalist love; Eva Illouz; prekaritet; prekariatet; prekaritetslitteratur; senkapitalistisk kärlek; Eva Illouz; litteratursociologi; speglingsteori; närläsning; Tone Schunnesson; dagarna dagarna dagarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Go home, we love you!” : Examining agenda melding activities and participation amongst Twitter users following the US Capitol riots.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Isa Ring; [2021]
  Nyckelord :US Capitol Riot; Agenda melding; Participation; Twitter; Donald Trump; Capitol riot; dagordningsteori; deltagande; Twitter; Donald Trump;

  Sammanfattning : New media technologies, especially social media, continue to challenge previous notions regarding agenda melding activities. Recent observations have been made during chaotic and turbulent conditions, where participants behave contradictory to what is expected by previous agenda setting and melding theories. LÄS MER