Sökning: "i rörelse analys"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden i rörelse analys.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET I FÖRSKOLAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hansson; [2021-02-17]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; organisation; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och skapa en större förståelse för rektors/förskollärares/ barnskötarnas erfarenheter av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I fokus är vad som har genomförts i praktiken, vilka utmaningar och möjligheter de verksamma möter samt vilket stöd de har i det kollegiala arbetet samt av gällande styrdokument i förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Det kändes som att man var med i en rörelse. Särskilt när man fick så mycket mostånd." : En tematisk analys om hur identitet skapas via feministiska och antirasistiska rörelser i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Mikkola Jäghammar; [2021]
  Nyckelord :identitet; feminism; antirasism; identitetspolitik; identitetsskapande; feministisk intervjumetod;

  Sammanfattning : In this study, four informants who identify themselves as anti-racists and feminists were interviewed using a feminist interview method to find out how they build their identities via feminist and anti-racist movements in contemporary Sweden. The purpose was to see which factors they themselves describe affect their identity. LÄS MER

 3. 3. Basketspelare av elitklass : En kvalitativ studie om vad specialidrottslärare i basket anser vara viktiga förmågor hos elitspelare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Eva-Lotta Strömsten; [2021]
  Nyckelord :idrott; specialidrott; specialidrottslärare; basket; basketspelare; förmågor; egenskaper; elitidrott; elitnivå; elitspelare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka vilka förmågor som specialidrottslärare i basket anser vara viktiga för att kunna nå elitnivå inom basket. Frågeställningarna som kommer användas för att besvara studiens syfte är: vad innefattar uttrycket ”Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå” och vilka förmågor anses vara av stor betydelse för att bli framgångsrik basketspelare? Metod Studien använder en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Vidareutveckling av ryggskydd för skid- och snowboardåkning : Konceptutveckling för att implementera funktioner utefter användarnas önskemål

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadine Flink; [2021]
  Nyckelord :Design; ryggskydd; innovation; vidareutveckling; skid- och snowboardåkning;

  Sammanfattning : Rapporten är en dokumentation av ett projektarbete som genomförts under våren 2021 inom kursen examensarbete för högskoleingenjör i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Examinator för kursen är Leo de Vin och handledare Monica Jakobsson. LÄS MER

 5. 5. Applying Human-scale Understanding to Sensor-based Data : Generating Passive Feedback to Understand Urban Space Use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Adam Eriksson; Hugo Uppling; [2021]
  Nyckelord :movement data modelling; urban space use; forecasting; time series; space syntax; Prophet; citizen passive feedback;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how parametrization of large-scale person movement data can contribute to describing the use of urban space. Given anonymous coordinate and timestamp data from a sensor observing an open-air mall, movement-based parameters are selected according to public life studies, behavioral mapping, and space syntax tools. LÄS MER