Sökning: "i väntan på godot analys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden i väntan på godot analys.

  1. 1. Papegojor och spel : En analys av monologen och dialogen i Samuel Becketts I väntan på Godot och Slutspel

    Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Carl Magnus Juliusson; [2009]
    Nyckelord :Samuel; Beckett; Godot; Slutspel; Molloy; Malone; Onämnbare; drama; teater; språk; monolog; dialog; missförstånd;

    Sammanfattning : Jag har i denna studie av Samuel Becketts (1906-1989) två dramer I väntan på Godot (En Attendant Godot) (1952) och Slutspel (Fin de Partie) (1957) studerat dialogen och monologen i de båda dramerna och diskuterat kring vilka slutsatser man därav kan dra om språk och berättande. Fokus har legat på hur dialogen tar sig ut, vilka faktorer den är under stor påverkan av och dess relation till monologens fundamentala roll i Becketts dramer. LÄS MER