Sökning: "i-Tree"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet i-Tree.

 1. 1. Värdet av träd : hur trädkronstäckning kan användas för att värdera urbana träds reglerande ekosystemtjänster

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Nohed; [2019]
  Nyckelord :i-Tree; canopy cover; trädkronstäckning; Reglerade ekosystemtjänster; stadsträd; urbana träd; Regulating ecosystem services;

  Sammanfattning : Idag bor fler människor än någonsin tidigare i urbana områden. Det globala klimatet är i förändring och för att minska den negativa påverkan städerna har på klimatet, kan de urbana träden spela en viktig roll. LÄS MER

 2. 2. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Morgan Olofsson; Hampus Åvall; [2019]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förskola; i-Tree; pedagogisk utemiljö; risk; riskträd; trädinventering;

  Sammanfattning : Trees are something that most of us humans have some form of connection to, both positive and negative. Research shows that an early connection to trees can benefit children’s development both in a cognitive way and develop motor skills. Trees also offer other services that humans can benefit from, especially in cities and in rural areas. LÄS MER

 3. 3. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Johannesson; Maria Östlund; [2018]
  Nyckelord :ekonomiskt värde; ekosystemtjänster; i-Tree Streets; stad; träd;

  Sammanfattning : Stadsträd i urbana miljöer utför många viktiga ekosystemtjänster, som annars skulle behöva ersättas av tekniska lösningar. En ekonomisk värdering av ekosystemtjänsterna skulle kunna utgöra argument för att bevara och plantera stadsträd. LÄS MER