Sökning: "iCBT"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet iCBT.

 1. 1. Prediktion av behandlingsutfall 3 år efter avslutad internetbehandling mot insomni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Leonard Fältström; Donny Glimmefors; [2018]
  Nyckelord :Insomnia; iCBT; Prediction; 36-Month-follow-up; Explorative; Regression; Insomni; iKBT; prediktion; 36-månadersuppföljning; explorativ; regression;

  Sammanfattning : Internetbaserad KBT är en behandlingsform som har visat god effekt vid insomni. Vården av personer med insomni skulle dock kunna förbättras av mer kunskap om faktorer som påverkar utfall på lång sikt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och dess tillämpning i ett internetbehandlingsprogram

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Tropp; Kamilla Brenje; [2017]
  Nyckelord :Computer based therapy: Physical activity: Depression; Internetbehandling: Fysisk aktivitet: Depression;

  Sammanfattning : Depression är en global sjukdom och miljoner människor i världen är drabbade. Socialstyrelsen rekommenderar bland annat kognitiv beteende terapi (KBT) vid depressionsbehandling, och internetbaserad KBT (iKBT) blir allt mer vanligt. LÄS MER

 3. 3. Prediction of treatment response in Social Anxiety Disorder, what does the brain tell us that questionnaires do not? : Using brain activity related to self- and other-referential criticism to predict treatment response to Internet- delivered Cognitive Behaviour Therapy for Social Anxiety Disorder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Nils Isacsson; Örn Kolbeinsson; [2016]
  Nyckelord :Social Anxiety Disorder; Prediction; Neuroimaging; Functional Magnetic Resonance Imaging; Cingulate cortex; Lingual Gyrus; Internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy.;

  Sammanfattning : Predicting who will benefit from what in the treatment of psychiatric disorders is incremental to future development of psychological treatments. In the current study functional magnetic resonance imaging (fMRI) data from participants with social anxiety disorder (SAD) was used to elucidate whether neural responses to negative evaluation could predict treatment response in SAD. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapeutisk behandling över internet vid social ångest: en preferensstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Hesslow; Maja Nilsson; [2015]
  Nyckelord :psykoterapi; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; internetbehandling; internetförmedlad behandling; social ångest; social fobi; interpersonella problem; preferensstudie; allians;

  Sammanfattning : Social ångest drabbar omkring en av nio svenskar. Effektiva behandlingar finns, med begränsad tillgång och höga kostnader gör att många inte får behandling. Internetbehandling är ett potentiellt kostnadseffektivt behandlingsalternativ som är lätt att sprida, men mer forskning behövs. LÄS MER