Sökning: "iKBT"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet iKBT.

 1. 1. Effekter av internetlevererad KBT-behandling mot komorbid insomni och depression och sambandet med de kognitiva processerna oro och ruminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tim Frifelt Lundqvist; Jonathan Resman; [2019]
  Nyckelord :Insomnia; Depression; Worry; Rumination; iCBT; 36-Month follow up; Variance analysis; Insomni; depression; oro; ruminering; iKBT; 36-månadersuppföljning; variansanalys;

  Sammanfattning : Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. LÄS MER

 2. 2. Designavvägningar för utformning av internetbehandlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Adin Rozajac; Zaira Lepieva; [2019]
  Nyckelord :iKBT; ICBT; E-learning; CDSS; Internetbehandling; internet treatments; efficiency; effektivitet; motivation; e-lärande design; e-learning design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige utgör en tredjedel av dagens sjukskrivningsantal av människor som lider av psykisk ohälsa. Internetbaserade behandlingar har möjliggjort för effektiv behandling på avstånd, samtidigt som de når ut till fler människor (Andersson, 2014; Vernmark, 2017). LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av internetförmedlad KBT inom primärvården i Östergötland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Matilda Larsson; Katia Sánchez Sequeira; [2019]
  Nyckelord :iKBT; primärvård; transdiagnostisk; ångest; depression; stress; oro; sömnbesvär; effectivenesstudie;

  Sammanfattning : Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med behandlarstöd har visat sig vara effektivt för behandling av lindrig till medelsvår depression, oro, ångest, stress och sömnbesvär. Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera om iKBT med behandlarstöd var verksamt för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region Östergötland. LÄS MER

 4. 4. What matters in the end? : En experimentell faktoriell uppföljningsstudie som undersöker effekten av olika behandlingskomponenters betydelse för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för vuxna med depressiva besvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Karin Nachtweij; Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :IKBT; depression; långstidsuppföljning; internetförmedlad KBT; kunskap; Robin; ångest; psykoedukation; prediktor; behandlingskomponenter; mixed faktoriell design;

  Sammanfattning : Depression is one of the most common psychiatric health problems worldwide which causes great suffering among the affected individuals and causes heavy national economic losses. Few studies have examined the treatment effects of various treatment components in Internet cognitive behavioral therapy (ICBT) as well as the long term effects for depression. LÄS MER

 5. 5. Enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion-sömnkomprimering jämfört med multikomponent KBT för insomni : En benchmark, non-inferiority studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Rilöv; Frida Brunosson; [2019]
  Nyckelord :CBT; insomnia; Sleep Wake Disorder; Internet; ICBT-i; sleep-restriction; sleep-compression; non-inferiority; benchmark; response; remission; Insomnia Severity Index ISI ; KBT; insomni; sömnstörning; internet; IKBT-i; sömnrestriktion; sömnkomprimering; non-inferiority; benchmark; respons; remission; Insomnia Severity Index ISI ;

  Sammanfattning : Insomni är ett vanligt problem och det finns behov av ökad tillgänglighet till kostnadseffektiva behandlingar. Syftet var att undersöka om en enkomponentsbehandling (EK), bestående av sömnrestriktion/sömnkomprimering, var non-inferior till en multikomponent (MK) KBT- behandling vid insomni och om det fanns en skillnad i symtomreduktion. LÄS MER