Sökning: "iPad i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden iPad i förskolan.

 1. 1. "Det är lätt att ta till en Ipad, lite som en barnpassning”  : En kvalitativ studie utifrån förskollärares uppfattningar kring barns fysiska aktivitet och digitala verktyg 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Lundberg; Carolien Steverink; [2020]
  Nyckelord :Förskola; undervisning; fysisk aktivitet; digitala verktyg; ämnesöverskridande arbetssätt.;

  Sammanfattning : I den här studien är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Med avstamp i syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar och didaktiska val när digitala verktyg används i undervisningen : En kvalitativ studie som berör matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Lexander Lo; Rebecca Stövegård; [2020]
  Nyckelord :digital tools; teaching mathematics; ICT; iPad; didactics; preschool; digitala verktyg; matematikundervisning; IKT; lärplatta; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien berör också digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. Studien är kvalitativ och använder sig av semistrukturerade intervjuer samt observation. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och förhållningssätt till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Mjörnemyr; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskola; förhållningssätt; digitalt lärande;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie har vi valt att fördjupa oss kring hur pedagogerna förhåller sig till digitala verktyg och om de arbetar med IKT i den utsträckning som det åligger på dem att göra. Detta är en viktig aspekt att lyfta fram då det har tillkommit nya riktlinjer i läroplan för förskolan 2018 gällande IKT. LÄS MER

 4. 4. Barnen får sitta med en iPad, that´s it : En intervjustudie som undersöker hur digitala verktyg kan gynna barn med olika modersmål i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Wall; Mevljana Ziba; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; multilingual; Preeschool; Legal guardian; Parents; Digitala verktyg; Flerspråkighet; Förskolans uppdrag; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket resulterar i att barnen möter olika kulturer och språk redan i förskolan. Detta har även resulterat i att förskollärarens uppdrag har förändrats i förhållande till modersmålsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER