Sökning: "ica exponering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ica exponering.

 1. 1. Utveckling av ett frukt- och gröntbord för dagligvaruhandeln - Flexibilitet och användarvänlighet ANNA

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anna WILHELMSSON ÅGREN; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten är en del av ett examensarbete genomfört på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2016. Arbetet har pågått under 20 veckor och utförts på uppdrag av Butikskonsult AB. Butikskonsult AB är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller planering och inredning av butiker. LÄS MER

 2. 2. Sambandsexponering - En studie om hur butiker inom dagligvaruhandeln arbetar med exponering av kompletterande produkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tysklind; Melissa Rutgersson; [2014]
  Nyckelord :Sambandsexponering; exponering; butiksmarknadsföring; kompletterande varor; ICA;

  Sammanfattning : Sambandsexponering av produkter handlar om att placera kompletterande varor tillsammans för att uppmuntra kunder till att göra kompletterande köp. En av svenskarna uppskattad matkategori som består av många kompletterande produkter är texmex. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring i livsmedelsbutik : Ett experiment i samarbete med ICA Group

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erik Allerth; Carl Lorentzson; [2014]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; butiksmarknadsföring; konsumentbeteende; experiment; frukt- och gröntavdelningen; livsmedelsbutik; hörsel- och visuell stimuli.;

  Sammanfattning : Context: In cooperation with ICA, we chose to investigate how much the auditory and visual stimuli in combination affects consumer behavior in grocery store. There are few studies in the area, which gives good practical and theoretical implications. LÄS MER

 4. 4. Win-win-win? : En kvalitativ fallstudie om fem organisationers användande av cause-related marketing.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Robin Byström Grein; Simon Hedin; [2013]
  Nyckelord :Cause-related marketing; CRM; corporate social responsibility; CSR; image; win-win-win; socialt ansvarstagande; välgörenhetsarbete; skepticism; relationer;

  Sammanfattning : Denna studie är ett fall av organisationers användande av cause-related marketing. Syftet är att beskriva utvalda organisationers strategier med och användande av specifika cause-related marketing-aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Försäljningseffekter av exponeringar i butik : ett experiment i två dagligvarubutiker

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Alma Imamovic; Erika Gustafsson; Jessica Östebo; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna studie ska det klargöras vilka effekter butiksaktivteter kan ha på försäljningen i butiker inom livsmedelsbranscher. Vi har utformat två olika exponeringar i två ICA nära butiker. LÄS MER