Sökning: "ica styrkor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ica styrkor.

 1. 1. Lärande inom detaljhandel : En kvalitativ studie om hur företag inom detaljhandel jobbar för att vara en lärande organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emil Avetisyan; [2022]
  Nyckelord :Senge 5 disciplines; Porter s value chain; learning organizations; BARS; learning process.; Senge 5 discipliner; Porters värdekedja; lärande organisationer; BARS; lärandeprocess.;

  Sammanfattning : Syfte: Genom lärande kan organisationer få konkurrensfördelar och förbättrad prestation. Men för att få dessa fördelar krävs en bättre förståelse för hur lärandeprocessen fungerar i organisationer. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur lärandeprocessen inom detaljhandel kan se ut. LÄS MER

 2. 2. Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karin Erninger; Frida Wikner; [2018]
  Nyckelord :Franchise; customer integration; employee involvement; knowledge; ICA; Franchise; kundintegrering; involvering av anställda; kunskap; ICA;

  Sammanfattning : Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. LÄS MER

 3. 3. Stimuli riktat mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sebastian Åberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering och frågeställning : Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? Syfte : Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen. Metod : Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående frågeställning och syften. LÄS MER

 4. 4. Egna märkesvaror : ICAs olika emv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mikaela Nilsson; Louise Sköldberg; [2013]
  Nyckelord :EMV; LMV; lojalitet; varumärke; konsument; kvalitet;

  Sammanfattning : På dagens livsmedelsmarknad blir innovation och utveckling allt mer aktuellt när kunderna ställer högre och högre krav på livsmedelsbutikerna. När kraven blir högre använder sig företagen av olika strategier, att nischa sig är ett alternativ för att uppfylla kundernas krav. LÄS MER

 5. 5. Konkurrenssituationen för den svenska morotsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Elin Carlsson; [2005]
  Nyckelord :morotsbranschen; porter; konkurrenssitution;

  Sammanfattning : The Swedish carrot market is dominated by a few big companies and three of them stands for 50 % of the market. During the last twenty years the number of growers has decreased, the area and the harvest have increased. LÄS MER