Sökning: "ica svagheter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ica svagheter.

 1. 1. Stimuli riktat mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sebastian Åberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering och frågeställning : Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? Syfte : Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen. Metod : Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående frågeställning och syften. LÄS MER

 2. 2. Förbättrat informationsflöde för ökad synkronisering och kostnadseffektivitet i försörjningskedjan – en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Henrik Landgren; Ulf Tjernström; [2007]
  Nyckelord :information; integration; försörjningskedja; servicegrad; dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : Slut i hyllan-problematiken är en fråga som aktualiserats i dagligvaruhandeln i allt högre grad det senaste året. I takt med att konkurrensen ökar och marginalerna minskar måste lagernivåer pressas. Det här sker så småningom på bekostnad av servicegraden. Problemet har visat sig särskilt stort i samband med kampanjer. LÄS MER

 3. 3. Konkurrenssituationen för den svenska morotsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Elin Carlsson; [2005]
  Nyckelord :morotsbranschen; porter; konkurrenssitution;

  Sammanfattning : The Swedish carrot market is dominated by a few big companies and three of them stands for 50 % of the market. During the last twenty years the number of growers has decreased, the area and the harvest have increased. LÄS MER