Sökning: "ice caps"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden ice caps.

 1. 6. Recent climate warming impact on the firn layers of Lomonosovfonna and Penny Ice Cap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Christoffer Winander Schönning; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Current climate warming has a disproportionally large impact on Arctic glaciers and ice caps. In this thesis, I examined stratigraphic changes observed in the top ~15 m of two Arctic ice caps: one located at Svalbard (Lomonosovfonna) and the eastern Canadian Arctic Archipelago (Penny). LÄS MER

 2. 7. Arktis och Antarktis föränderliga havsistäcken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ulrika Belsing; [2012]
  Nyckelord :återkoppling; Albedo; snö-och isbildning; geografi; naturgeografi; geography; physical geography; snow- and ice formation; feedback; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning De båda polerna har naturliga variationer med istäckets utbredning. Arktis och Antarktis har väl anpassad biota som klarar av det stränga klimatet och som är beroende av isens säsongsvariationer med att frysa och smälta. Isen spelar även en stor roll vid klimatvariationer och förändringar. LÄS MER

 3. 8. Den globala uppvärmningen : vad kommer att hända med morgondagens värld?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Herman Nilsson; [2010]
  Nyckelord :global uppvärmning; växthuseffekt; klimat; klimatförändring; klimateffekter; fossila bränslen; utsläpp;

  Sammanfattning : Mankind faces a serious threat. Its activities, for example the burning of fossil fuels, have led to an enhancement of the greenhouse effect - something that has given rise to a global warming. The climate is becoming warmer, a change that has important effects on the nature as well as for humans and their society. LÄS MER