Sökning: "icf sjukgymnastik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden icf sjukgymnastik.

 1. 1. Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Josefin Löwdahl; Sofia Takman; [2013]
  Nyckelord :Parkinson; physical therapist; group exercise; perceptions; International Classification of Functioning; Disability and Health.;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning kring hur individer med Parkinson har möjlighet att förbättra sina fysiologiska funktioner genom träning. Det finns dock få studier som beskriver upplevelser av träningen. LÄS MER

 2. 2. Hälsa och funktion i kvalitetsregistret för uppföljning av cererbral pares - CPUP : En genomlysning utifrån den internationella klassifikationen av funktion, funktionshinder och hälsa för barn och ungdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Lena Ekström; [2011]
  Nyckelord :cerebral palsy; child; physical therapy; ICF-CY; participation;

  Sammanfattning : Abstract:Objective: This study aimed at describing the health concept in the Swedish follow up programme for cerebral palsy (CPUP), with main focus on how aspects of participation is expressed in the agenda of the programme. Design: Document analysis: The home-page of CPUP was searched for three types of written material; references to the nature and aim of the programme, protocols used for data collection and abstracts from articles and reports on the list of publications. LÄS MER

 3. 3. Mätinstrument som används inom sjukgymnastiska fallpreventiva interventioner för äldre och deras relation till ICF-komponenterna kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet - en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Sara Viberg; Rickard Ingemarsson; [2009]
  Nyckelord :delaktighet; utvärderingsinstrument; ICF; äldre; fallprevention; sjukgymnastik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER