Sökning: "icke observerbara data"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden icke observerbara data.

 1. 1. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 2. 2. On-Line Market Microstructure Prediction Using Hidden Markov Models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Måns Tillman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the last decades, financial markets have undergone dramatic changes. With the advent of the arbitrage pricing theory, along with new technology, markets have become more efficient. LÄS MER