Sökning: "icke-farmakologiska interventioner"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden icke-farmakologiska interventioner.

 1. 1. Icke-farmakologiska interventioner och dess effekter som stöd för personer med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathias Friskvik; Poya Mirtorabi; [2019]
  Nyckelord :Effekter; egenvård; Fibromyalgi; icke-farmakologiska interventioner; symptomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt syndrom och är ett av de vanligaste reumatiska syndromen vilket drabbar övervägande kvinnor. Det har framkommit att endast läkemedelsbehandling för fibromyalgi inte räcker till som symptomlindring för personer med fibromyalgi. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Isabell Hansen; Elina Palmhed; [2018]
  Nyckelord :Behavioral and psychological symptoms of dementia; BPSD; non-pharmacological interventions; nursing; person-centered approach; systematic review; content analysis.; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens; BPSD; icke-farmakologiska interventioner; omvårdnad; personcentrerat förhållningssätt; systematisk översikt; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt vanligare. Psykologiska och motoriska besvär som orsakas av demenssjukdomar har samlingsnamnet, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). LÄS MER

 3. 3. Att förebygga postoperativ halssmärta (POST) som komplikation efter generell anestesi med intubation : Vad kan anestesisjuksköterskan göra?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Ekholm; Lena Johansson; [2018]
  Nyckelord :postoperative sore throat; anesthesia; intubation; endotracheal tube; prevention;

  Sammanfattning : Postoperativ halssmärta (POST) är en mycket vanlig komplikation hos patienter som genomgått generell anestesi med intubation.  POST anses av anestesipersonal vara en relativt lindrig komplikation. Patienter upplever det dock som ett stort problem och därför bör det undvikas. LÄS MER

 4. 4. Icke farmakologiska interventioner som förebygger preoperativ oro : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Eriksson; Pierre Nelander; [2018]
  Nyckelord :Anestesi; hälsofrämjande; omvårdnad; oro; orosprevention; preoperativ oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ oro har visat sig vara vanligt bland patienter som väntar på kirurgiska ingrepp. Det finns ett samband mellan preoperativ oro och postoperativa komplikationer med förlängd sjukhusvistelse till följd. Genom att minska den preoperativa oron främjas hälsa, vilket är anestesisjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 5. 5. Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens med relevans för omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Madelene Sörman; Ingvor Klasson; [2017]
  Nyckelord :nursing; dementia; quality of life; literature review; omvårdnad; demens; livskvalitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens (BPSD) påverkar livskvaliteten negativt hos personen med demens och även för vårdpersonalen. BPSD skapar ofta problem i den dagliga omvårdnaden av personer med demens och står för en stor del av kostnaden för personen med demens. LÄS MER