Sökning: "icke-konfessionell religionskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden icke-konfessionell religionskunskap.

 1. 1. Att kombinera religionskunskap med identitetsutveckling : – ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tatjana Kledzik; [2019]
  Nyckelord :Etik; moral; identitetsutveckling; religionskunskap;

  Sammanfattning : Inom ramen för religionskunskap i årskurs 4-6 ska lärare arbeta med elevers identitetsutveckling och vardagliga moraliska frågor. Undervisningen ska vara icke-konfessionell, men som utgångspunkt ska lärarna använda sig av etik som förvaltats av kristen tradition. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskap i ett sekularistiskt samhälle : En ämnesdidaktisk studie om religionskunskapens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Söder; [2019]
  Nyckelord :Swedish religious education; secular; secularism; neutral; objective; non-confessional; religion; pluralism; curriculum; svensk religionskunskap; sekulär; sekularism; neutral; objektiv; icke-konfessionell; religion; pluralism; läroplan;

  Sammanfattning : This paper aims to present and examine the discourses of religious education in Sweden. Previous studies argue that there is a secularist discourse in Sweden however, one can question whether the secularist discourse is neutral of all religious traditions. LÄS MER

 3. 3. Studiebesök i religionskunskapsundervisningen : Didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån den  icke-konfessionella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna-Catrin Larsson-Snygg; [2019]
  Nyckelord :Studiebesök; Religonskunskapsundervisning; Icke-konfessionell skola;

  Sammanfattning : Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 4. 4. "Religionen, hejdå! Ateism, välkommen!" : Nyanlända elevers självpositionering och upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Bergenfelz; Fredrik Silverglimth; [2018]
  Nyckelord :RE; non-confessional religious education; pupils; representation; immigration; religious discourse; critical discourse analysis; secularism; diaspora; postcolonialism; Sweden; Islam in Sweden; muslim identity; religionskunskap; icke-konfessionell religionskunskapsundervisning; elever; representation; immigration; nyanlända; religiös diskurs; kritisk diskursanalys; sekularisering; diaspora; postkolonialism; Sverige; islam i Sverige; muslimsk identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända elever ser på religion utifrån två teman. Det första behandlar hur dessa elever positionerar sig till religiösa traditioner, samt på vilka sätt dessa positioner kan ha förändrats i diaspora. LÄS MER

 5. 5. Konfessionell eller icke-konfessionell religionsundervisning? : En studie om religionsundervisning ur ett svenskt och ett internationellt forskningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Isabelle Karlsson; Lina Fjällby Johansson; [2018]
  Nyckelord :konfessionell; icke-konfessionell; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Det här är en strukturerad litteraturstudie med syftet att analysera och diskutera vad den ämnesdidaktiska forskningen säger om konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning ur ett internationellt perspektiv. Med hjälp av manuella sökningar och databassökningar har relevant forskning inom ämnet hittats och bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER