Sökning: "icke-medicinska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet icke-medicinska.

 1. 1. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 2. 2. Fel ingång - rätt utgång? - En granskning av rättsmedicinsk sakkunnigbevisning vid dödligt våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Nermark; [2018]
  Nyckelord :allmän rättslära; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sakkunniges roll är att hjälpa domstolen vid bevisvärderingen genom att tillhandahålla sin sakkunnigkunskap. Det har i flera olika sammanhang framförts kritik mot att domstolar inte kritiskt granskar sakkunnigutlåtanden. LÄS MER

 3. 3. Using non-medical risk factors related to dementia and cognitive decline for developing an evidencebased e-health tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Anusharani Gopu; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; Dementia; Mild cognitive impairment; Risk factors; Dementia risk score; Cognitive decline; Cognitive training; Dementia prevention; Evidence-based prediction; Risk score app.; Alzheimers sjukdom; Demens; Kognitiv svikt; Riskfaktorer; Kognitiv träning; Demensförebyggande; Evidensbaserad förutsägelse.;

  Sammanfattning : The number of dementia cases is increasing worldwide. Most research and development in this area is related to the prevention of dementia, and to the development of various prediction tools for dementia. The tools made available take most of the medical data into account while calculating risk scores, with only a small amount of non-medical data. LÄS MER

 4. 4. Farmaceut-patientkommunikation på öppenvårdsapotek i Kurdistan : En observationsstudie som undersöker i vilken omfattning apotekspersonalen informerar om läkemedelsanvändningen och dess verkan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Delan Abdulbasid Samad; [2016]
  Nyckelord :Patient counseling; communication; pharmacy; Kurdistan; Iraq;

  Sammanfattning : Introduktion: Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat farmaceuter ideras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om patientens medicinering. Det är viktigt att farmaceuter ger rådgivning kring patienters medicinering då det ger effektivt behandlingsresultat, ökad följsamhet och minskar konfusion och osäkerhet hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Tales of Testosterone : A Historical Study of the Science of the Male Hormone in Male Menopause and Homosexuality

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Therese Karlsson; [2016]
  Nyckelord :testosterone; masculinites; hormones; homosexuality; Einar Rodhe; Arnold Josefson; Axel Westman; Paavo Vara; Erik Lundberg; Paul de Kruif; Peter Conrad; medicalization; testosteron; manlighet; hormoner; homosexualitet; medikalisering;

  Sammanfattning : Berättelsen om testosteronet. En historisk studie av vetenskapen om det manliga könshormonet inom det manliga klimakteriet och homosexualitet. LÄS MER