Sökning: "icke-medicinska"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet icke-medicinska.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans kunskap, attityd samt erfarenhet gällande kvinnlig könsstympning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Broberg; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Female genital mutilation cutting; nurse; knowledge; attitude; experience; Kvinnlig könsstympning; sjuksköterska; kunskap; attityd; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär att av icke-medicinska skäl utföra en partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen. Det finns fyra olika typer av könsstympning med olika allvarlighetsgrader. Sannolika orsaker är att kontrollera kvinnans sexliv samt kulturella strukturer. LÄS MER

 3. 3. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 4. 4. Fel ingång - rätt utgång? - En granskning av rättsmedicinsk sakkunnigbevisning vid dödligt våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Nermark; [2018]
  Nyckelord :allmän rättslära; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sakkunniges roll är att hjälpa domstolen vid bevisvärderingen genom att tillhandahålla sin sakkunnigkunskap. Det har i flera olika sammanhang framförts kritik mot att domstolar inte kritiskt granskar sakkunnigutlåtanden. LÄS MER

 5. 5. Using non-medical risk factors related to dementia and cognitive decline for developing an evidencebased e-health tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Anusharani Gopu; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; Dementia; Mild cognitive impairment; Risk factors; Dementia risk score; Cognitive decline; Cognitive training; Dementia prevention; Evidence-based prediction; Risk score app.; Alzheimers sjukdom; Demens; Kognitiv svikt; Riskfaktorer; Kognitiv träning; Demensförebyggande; Evidensbaserad förutsägelse.;

  Sammanfattning : The number of dementia cases is increasing worldwide. Most research and development in this area is related to the prevention of dementia, and to the development of various prediction tools for dementia. The tools made available take most of the medical data into account while calculating risk scores, with only a small amount of non-medical data. LÄS MER