Sökning: "icke-specifika faktorer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden icke-specifika faktorer.

 1. 1. Mentalisering och empati hos psykoterapeuter och sambandet med klienters skattning av allians - en undersökning vid en utbildningsterapimottagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Lilja; [2011]
  Nyckelord :psykoterapiforskning; psykoterapi; terapeutfaktorer; icke-specifika faktorer; mentalisering; empati; terapeutisk allians; klienttillfredsställelse; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psykoterapi är en dokumenterat effektiv behandling mot många olika psykiska åkommor. Under många år har forskningen kring psykoterapi varit inriktad på att undersöka olika terapimetoders efficacy och i dessa studier kontrollerar man ofta för de faktorer som kan ha med terapeuten som person att göra. LÄS MER

 2. 2. Kärnan i förändring. : En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elias Sheikh; [2011]
  Nyckelord :Kriminogena behov; icke-specifika faktorer; specifika faktorer; riskfaktorer; be-handlingsallians; ungdomar; behandling; antisocialt beteende;

  Sammanfattning : Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, antas olika angreppssätt. LÄS MER