Sökning: "icke-språkligt test"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden icke-språkligt test.

 1. 1. Högerhemisfäriska funktioner : En litteraturstudie om språkliga och kommunikativa funktioner i höger hemisfär och hur dessa kan testas vid neurokirurgi i vaket tillstånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ilona Engström; Kristina Cederwall; [2015]
  Nyckelord :awake surgery; right hemisphere; lateralization; intraoperative language testing; linguistic and communicative functions; speech and language pathologist; vakenkirurgi; höger hemisfär; lateralisering; intraoperativ språktestning; språkliga och kommunikativa funktioner; logoped;

  Sammanfattning : In neuro surgery, the expression awake surgery generally refers to tumour surgery in the brain while the patient is concious. At Akademiska Sjukhuset, Uppsala, it is today standard to perform awake surgery on tumours located in the dominant left hemisphere while awake. LÄS MER

 2. 2. Perception och produktion av intonation och rytm hos barn med flerspråkig bakgrund : Testning med ITAP

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Maja Bjuggren; Emmy Hadvall; Linda Nordenberger; [2010]
  Nyckelord :prosodi; barn med flerspråkighet; icke-språkligt test; ITAP; perception; produktion;

  Sammanfattning : Prosodi varierar mellan olika språk och innefattar det talade språkets rytm, melodi och dynamik. Flerspråkighet blir allt vanligare i det svenska samhället, vilket gör det viktigt att studera flerspråkighet ur ett logopediskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion och utprövning av datorbaserat test för intonation och rytm : Icke-språklig Testning Av Prosodi - ITAP

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Frisell; Cecilia Olsson; [2009]
  Nyckelord :Children with typical language development; prosody; musical ability; non-linguistic test; Barn med typisk språkutveckling; prosodi; musikalisk förmåga; icke-språkligt test;

  Sammanfattning : Generally prosody is described as the rhythmic, dynamic and melodic features of language. Prosody is further often described as suprasegmental, since its properties go beyond vowels and consonants, which are segmental characteristics of language. A relationship between prosody and music has been noticed and described for several decades. LÄS MER