Sökning: "icke-verbal kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden icke-verbal kommunikation.

 1. 1. Förskollärares föreställningar kring kommunikationsstrategier i förskolan - ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Lundberg; Jenny Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; communication strategies; including; interpretative phenomenological analysis; preschool teacher.; Alternativ och kompletterande kommunikation; förskollärare; inkludering; interpretativ fenomenologisk analys; kommunikationsstrategier.;

  Sammanfattning : The aim for this study is to contribute with knowledge about preschool teachers' ideas about their communication strategies, from an inclusion perspective. To collect information, nine interviews were made with practicing preschool teachers in Sweden. The study is based on empirical data and with a methodological approach. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinsatser för att lindra ensamhet hos äldre som vårdas i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sylvia Mbabazi; Mari Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly; Homecare; Loneliness; Nursing initiatives; Ensamhet; Hemmaboende; Omvårdnadsinsats; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet bland äldre är ett folkhälsoproblem. En växande äldre population ökar väntetiden till serviceboenden, vilket vidare leder till att ett ökat antal äldre personer tvingas bo kvar hemma. Ensamhet är vanligt bland äldre och associeras med ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kenza Haji; Linnéa Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Communication; Cultural difference; Language barriers; Nurse; Patient; Kommunikation; Kulturell skillnad; Patient; Sjuksköterska; Språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god kommunikation är betydelsefullt inom omvårdnaden och är en av sjuksköterskans primära arbetsuppgift. Sjuksköterskan bör ha en god kommunikationsförmåga som är personcentrerad. Brister i kommunikationen kan leda till missförstånd mellan patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Strategier för att stimulera barns samspel utifrån ett specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Isbella Lindelöf; Högstedt Camilla; [2022]
  Nyckelord :Förskola; kommunikation; samspel; samspelsstrategier; samspelssvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Högstedt, Camilla och Lindelöf, Isabella (2022). Strategier för att stimulera barns samspel utifrån ett specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Avslut, separation och anknytning i psykoterapi : Hur psykoterapeuter avslutar psykoterapier med klienter som har en otrygg anknytningsstil i sina nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marcus van der Poll; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt psykoanalytisk teori kan ett avslut jämföras med en förlust. Givet att den psykoterapeutiska relationen kan betraktas som en anknytningsrelation kan avslutet i en psykoterapi och separationen från psykoterapeuten framkalla reaktioner som försvårar klienternas möjlighet att sörja förlusten och att lämna psykoterapeuten på ett tryggt sätt. LÄS MER