Sökning: "icke-verbalt"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet icke-verbalt.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativt samspel icke-verbalt och verbalt med robotprogrammering som verktyg och metod i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marietth Karlsson; Inger Kronberg Karlsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fallstudie; grundsärskola; språksvårigheter; icke-verbalt; verbalt; kommunikativt samspel; digitalisering; robotprogrammering; motivation; intresse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur det icke-verbala och verbala kommunikativa samspelet såg ut för elever i grundsärskolan vid robotprogrammering. Studien har som utgångspunkt följande forskningsfrågor:• Hur ser den icke-verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?• Hur ser den verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?Teori: De perspektiv som studiens teoridel tar upp är de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt- och relationellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Språkpraktiker konstruerade av barn i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om barns deltagandemönster under den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Denby; Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Språkpraktiker; deltagandemönster; samspel; fri lek; utomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att många studier utförts i inomhusmiljön. LÄS MER

 4. 4. Icke-verbal kommunikation- "Det sker omedvetet, men jag vet att jag gör det"

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Holmström; Martin Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Gester; Icke.verbal kommunikation; kroppsspråk; Nonverbal communication; Paralingvistik; Personligt avstånd;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur den icke-verbala kommunikationen ser ut hos lärare i ämnet idrott och hälsa i idrottsundervisningen. I arbetet undersöks också hur idrottslärarna själva upplever att de använder sig av den icke-verbala kommunikationen i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet : för småbarn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Arlinda Dobreva; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; kommunikativa resurser; modersmål; lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Inledning Den svenska förskolan är inte längre monokulturell och enspråkig utan globaliseringsprocesser och en ökad migration har bidragit till att vi nu har en mångkulturell och mångspråkig förskola. Mångfaldskontexten innebär att förskolan står inför såväl nya utmaningar som nya möjligheter. LÄS MER