Sökning: "ickebinär."

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ickebinär..

 1. 1. ”Men just när man bryter mot könsnormer då är det något som kollapsar i folks kollektiva hjärna” : En kvalitativ studie om trans- och ickebinära personers upplevelser och erfarenheter av skolan

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Katerina Sparr Holinkova; [2023]
  Nyckelord :queerfenomenologi; trans*; ickebinär; queer; skola; heterosexuell matris; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa kopplat till personer som identifierar sig som trans-och ickebinära och vilken del skolan kan ha i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är en högaktuell diskussion. Utifrån svensk kontext vet vi att skolornas ansvar enligt lag är att arbeta inkluderande och med frågor som handlar om normkritik och diskrimineringsgrunder. LÄS MER

 2. 2. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 3. 3. "Jag hade älskat att veta vem jag är tidigare, men jag älskar att veta vem jag är nu" En studie om att leva utan ord för sin könsidentitet i en cisnormativ värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Lucy Nordmark; [2022]
  Nyckelord :Non-binary; language; interpellation; age; trans studies; ickebinär; språk; ålder; transstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : The field of trans studies is a growing, yet still small field within the Nordic context. There is a big gap in research regarding non-binary* lives, and research aimed at the intersection between age and gender identities beyond or between the gender binary is close to non-existent in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Vilsen i labyrinten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Rantzow; Alice Dahlemar; Hanna Swanberg; [2022]
  Nyckelord :Leadership Labyrinth; Billions; chefskap; genus; ickebinär; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett brus som tystnar : En kvalitativ studie av ickebinära personers upplevelser av könseufori

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Maja Löfgren; [2021]
  Nyckelord :könseufori; ickebinär; könsidentitet; queer fenomenologi;

  Sammanfattning : Motivet bakom studien är att lyfta ickebinära röster som sällan ges plats i samhällsdiskursen kring kön- och transrelaterade frågor. De svenska och europeiska rapporter som visar att ickebinära som grupp generellt mår sämre än andra grupper och även har svårare att leva i enlighet med sin könsidentitet, ligger till grund för studiens syfte. LÄS MER