Sökning: "ickebinär."

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet ickebinär..

 1. 1. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 2. 2. Vilsen i labyrinten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Rantzow; Alice Dahlemar; Hanna Swanberg; [2022]
  Nyckelord :Leadership Labyrinth; Billions; chefskap; genus; ickebinär; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett brus som tystnar : En kvalitativ studie av ickebinära personers upplevelser av könseufori

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Maja Löfgren; [2021]
  Nyckelord :könseufori; ickebinär; könsidentitet; queer fenomenologi;

  Sammanfattning : Motivet bakom studien är att lyfta ickebinära röster som sällan ges plats i samhällsdiskursen kring kön- och transrelaterade frågor. De svenska och europeiska rapporter som visar att ickebinära som grupp generellt mår sämre än andra grupper och även har svårare att leva i enlighet med sin könsidentitet, ligger till grund för studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Felköning på sociala onlineplattformar : hur designriktlinjer kan utformas genom deltagande design för att inkludera transpersoner och/eller ickebinära online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson Lindstedt; Elin Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :felköning; sociala onlineplattformar; transperson; ickebinär; deltagande design; könsidentitet;

  Sammanfattning : Mental illness among trangender people is a well-documented problem. Being addressed with the right name and pronoun is an important part in the health-promotion process. LÄS MER

 5. 5. Att hitta hen : Ickebinära personers upplevelser av ett könsneutralt pronomen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Liv Andersson; [2020]
  Nyckelord :ickebinär hen trans språk identitet könsidentitet;

  Sammanfattning : Ordet hen har introducerats i det svenska språket som ett könsneutralt pronomen. Tidigare forskning har berört den allmänna betydelsen av ordet och visar att människors attityd till ordet hen blir alltmer positiv. LÄS MER