Sökning: "icketro"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet icketro.

  1. 1. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
    Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

    Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER