Sökning: "ickevals-alternativ"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ickevals-alternativ.

  1. 1. Soffliggare på jobbet : En kvantitativ studie om ickevals-alternativen i de fyra stora avtalsområdena inom den kollektivavtalade tjänstepensionen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ivar Wahlstein; [2019]
    Nyckelord :Occupational pension; default alternative; CAPM; beta; Jensen s alpha; Tjänstepension; ickevals-alternativ; CAPM; beta; Jensens alfa;

    Sammanfattning : Tjänstepensionen utgör en viktig del av en individs pension och prognoser visar att den kommerutgöra en allt större del av den totala pensionen. Trots den ökande betydelsen är kunskapsenkring tjänstepensionen låg. Varje tjänstepensionsavtal har ett ickevals-alternativ som spararesom inte gör ett eget val, soffliggarna, hamnar i. LÄS MER