Sökning: "icon"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet icon.

 1. 1. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Det heliga ansiktet mot församlingen : En studie om värdet av ikoner för ortodox-kristna utövare i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Selemawit Tecle; [2019]
  Nyckelord :Ikon; Ortodox kristendom; helgon; liturgi; religiositet;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras begreppet ortodoxa ikoner och hur dessa används i ortodoxa församlingar i södra Sverige. Syftet med denna uppsats är att få större kännedom om ikoner som fenomen och hur dessa används i ortodoxa gudstjänster, samt vilken syn ortodoxa församlingsmedlemmar har på ikoner. LÄS MER

 3. 3. Circular Economy : Reuse of packaging

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ferhat Türk; Roman Zandi; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; sustainability; reusing; packaging economical calculations; Cirkulär ekonomi; hållbarhet; återanvändning; emballage kostnadskalkyl;

  Sammanfattning : This study is about finding methods for reusing of packaging from Elekta's product "Leksell Gamma Knife ICON" with Circular Economy as the focus. There is no process for this today. LÄS MER

 4. 4. Understanding Certification Marks : A qualitative study on the influence of semiotics on consumers information processing of grocery certification marks

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marlene Schollweck; Alena Heidelberger; [2019]
  Nyckelord :information processing; certification marks; semiotics; color; symbol; icon; index understanding;

  Sammanfattning : Background: In the food market, certification marks are considered to give guidance and orientation. This specific market is constantly growing in its product range, which causes a choice overload for the consumer. At the same time, anincreasing differentiation of customer’s needs and demands exists. LÄS MER

 5. 5. Den moderna fabeln. : En bilderboksanalys utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Genberg; [2019]
  Nyckelord :picture book; fable; gender; gender role; stereotype.; bilderbok; fabel; genus; könsroll; stereotyp;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discover and analyse the gender stereotypes presented in a selection of books where the characters are gender neutral animals or figures, based on the fact that as a reader you cannot distinguish by the cover or the icon text if the characters are of the male or female sex. The books have been analysed with a qualitative image and text analysis from a gender perspective. LÄS MER