Sökning: "icon"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet icon.

 1. 1. IKONER PÅ KONSTMUSEUM En jämförande studie av Nationalmuseums utställning i Stockholm och utställandet av ikonen Guds Moder av Vladimir på Tretjakovgalleriet i Moskva

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Nordin; [2020-08-05]
  Nyckelord :heritage; heritagization; orthodox icons; museums;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen medhuvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020:33.... LÄS MER

 2. 2. RISTNINGAR OCH ROP En studie av ikon och konst i själ och materia genom två kristna tänkare: Wassily Kandinsky och Pavel Florenskij

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Östberg; [2020-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of Wassily Kandinsky´s concept of art and Pavel Florensky´s icon(painting)theology. The thesis examines how they formulate the artist/icon-painter´s vocation as well as art´s and icon´s cominginto-being and vocation. LÄS MER

 3. 3. Intelligenta Grafiska Användargränssnitt: Attityder och behov från utvecklare och användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Victor Persson; Hanna Fellwing; [2020]
  Nyckelord :informationssystem; användargränssnitt; grafiska användargränssnitt; textbaserade användargränssnitt; intelligent användargränssnitt; användbarhet; informationsöverflöd; GUI; CLI; IGUI;

  Sammanfattning : Användargränssnitt har under de senaste decennierna utvecklats i flera olika riktningar och genomgått konstant förändring. De första användargränssnitten bestod av enkla men effektiva textbaserade kommandoradsgränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Greedy men and seductive females : A qualitative gender analysis of the representation of villains in the James Bond franchise

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Hammarstedt; [2020]
  Nyckelord :James Bond; Stereotypes; Popular culture; Villains; Gender; Qualitive analysis; Social constructionism;

  Sammanfattning : The over 50-year-old movie icon James Bond is as current as ever. Since being the most prominent representation of a male hero and one of the world’s most recognizable movie icons, James Bond has been under the academicals loupe for many decades. LÄS MER

 5. 5. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER