Sökning: "icu"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet icu.

 1. 1. Att vända eller inte vända?

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Lundqvist Dahmén; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvård; lägesändring; vändning; kroppsposition;

  Sammanfattning : Background: Immobilization increases the risk of thrombosis, pneumonia and pressure ulcer. Critically ill patients treated in intensive care units (ICU) are often both sedated and intubated and have to be passively turned by health workers to reduce and avoid complications. Turns are there for one of the most frequent tasks for ICU nurses. LÄS MER

 2. 2. Avslutning av livsforlengende behandling: intensivsykepleierens rolle i beslutningsprosessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Hammersland Heradstveit; [2019-06-20]
  Nyckelord :End-of-life; terminale-care; life support care; icu; intensive care units; nurse; decisions;

  Sammanfattning : Background: Overtreatment at end of life is a large ethical dilemma in today’s technologicalsociety. Studies show that the intensive care nurses role is little defined in the decisionmaking process of withdrawal or withholding life-sustaining treatment. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donation efter cirkulationsstillestånd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Ohrmhierta; Linn Kedja; [2019]
  Nyckelord :ICU - nurses; nursing; organ donation; DCD; Donation after circulatory death; DBD; Donation after brain death; Intensivvårdssjuksköterskor; Omvårdnad; Organdonation; DCD; Donation efter cirkulationsstillestånd; DBD; Donation efter hjärndöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över hela världen råder det brist på organ. 1 januari 2019 stod 807 personer på väntelistan för att få ett nytt organ i Sverige. Efterfrågan på organ är större än tillgången. Efterfrågan skulle kunna tillmötesgå bättre om DCD (eng. LÄS MER

 4. 4. Överrapportering mellan personal på intensivvårdsavdelning- en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Daisy Vikman; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; Överlämning; Överrapportering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter har rätt till en trygg och säker vård. Forskning visar att överrapportering är ett riskområde relaterat till patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Intensivvårdspersonal vidareförmedlar patientinformation till andra personer i teamet. LÄS MER

 5. 5. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER