Sökning: "idé"

Visar resultat 1 - 5 av 2630 uppsatser innehållade ordet idé.

 1. 1. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 2. 2. BRI- En idé om en ny värld som materialiseras genom infrastruktur? En kritisk diskursanalys om hur BRI:s nyckeldokument utmanar idéer och normer inom den globala styrningen Katarina Hedencrona

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Katarina Hedencrona; [2021-02-09]
  Nyckelord :The Belt and Road Initiative BRI ; China’s Narrative; Global Governance; Idées and Norms; Geopolitics; International Relations;

  Sammanfattning : The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese infrastructure project, initiated in 2013, witha plan to be finished in 2049. The project has received a great amount of media attention andhas been scrutinized carefully due to suspicion towards China’s intentions. LÄS MER

 3. 3. En berättelse om svensk bostadspolitik – Analys av värdeförändringar och idéers resor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Elisabeth Lundgren; Kristian Starnberg; [2021-02-09]
  Nyckelord :bostadspolitik; värde; idé; översättning; bostad 1850 – 2020;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att förbättra förståelsen för den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken genom att belysa hur grundläggande värden och idéer samspelat under perioden1850-2020.Teori:Lundquists (1998) teori om samhälleliga värdeförändringar där brottningen mellan demokratiska och ekonomiska värden kombineras med Czarniawskas och Joerges (1996) teori om hur idéer förflyttas genom översättningar och reser i tid och rum. LÄS MER

 4. 4. USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2021]
  Nyckelord :USA:s utrikespolitik; Israel-Palestinakonflikten; USA:s agerande; Fredsför-handlingar; Säkerhetsrådet; offensiv realism; idealism. Keywords: the United States Foreign Policy; Israeli-Palestinian Conflict; U.S. act-ing; Peace plan; Security Council; offensive realism; idealism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. LÄS MER

 5. 5. Dom är vi : En etnologisk studie av släktforskning som idé och praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Mina Planting Mollaoglu; [2021]
  Nyckelord :ethnology; genealogy; genealogists; ancestry; ancestors; kinship; history; identity; affinity; identity formation; logics approach; discourse;

  Sammanfattning : This essay examines the incentives and notions behind the practice of genealogy, in terms of how discourses and notions of kinship, identity and history is expressed against the setting of genealogy as a cultural and social phenomenon that is gaining a growing interest amongst the general public. Through qualitative interviews with six amateur genealogists, the study explores how notions of kinship and history shape the way in which genealogists come to understand themselves and their place in the world. LÄS MER