Sökning: "idéanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade ordet idéanalys.

 1. 1. HUR SOCIALDEMOKRATISK ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS KRIMINALPOLITIK? En idealtypsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitiska utveckling över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Söderlund; [2023-02-13]
  Nyckelord :Idealtyp; Idéanalys; Kriminalpolitik; Partiprogram; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida Socialdemokraternas kriminalpolitik förändrats över tid. Materialet som jag använt består av samtliga nio partiprogram som Socialdemokraterna presenterat sedan partiet grundandes. LÄS MER

 2. 2. MUNKMODELLEN – NÅGOT NYTT UNDER SOLEN? En idéanalys av social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet i Agenda 2030 och Munkmodellen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Bengtsson; [2023-01-30]
  Nyckelord :Sustainable development; Social sustainability; Economic sustainability; Ecological Sustainability; Agenda 2030; Doughnut Economics;

  Sammanfattning : Today, the world faces numerous social-, economic- and ecological challenges every day. Due to these challenges, the need for a transition to sustainable systems has increased. Agenda 2030 and Doughnut Economics are two models that suggest ways to achieve sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Människors privatliv eller samhällets säkerhet - vad är viktigast? : En idéanalys om liberalismens syn på hemliga tvångsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Roberta Bucei; [2023]
  Nyckelord :Idea analysis; secret coercive measures; liberalism; freedom; integrity; Idéanalys; hemliga tvångsmedel; liberalism; frihet; integritet;

  Sammanfattning : This essay aims to find out how the five values of liberalism view the law on secret room wiretapping and the law on secret wiretapping of electronic communications. The method used to achieve the purpose of the study is an idea analysis in descriptive and explanatory form. LÄS MER

 4. 4. Energi, klimat och kultur -en idéanalys av den politiska energi- och klimatdebatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Julia Harlenbäck Frithiof; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine the energy discourse and how it has changed in the Swedish climate debate through analyzing the closing debates prior the election of the Swedish government from Sveriges Television (SVT). The study also aspires to illuminate how sociocultural ideas of energy, climate and ways of living effects the discourse in the climate debate. LÄS MER

 5. 5. En säkerhetisering av brottslighet i Sverige?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :securitization; law and order; discourse; Sweden; referent object; existential threat; extraordinary measures; säkerhetisering; lag och ordning; diskurs; Sverige; referensobjekt; existentiellt hot; extraordinära åtgärder;

  Sammanfattning : Considering the increased focus on law and order and crime in Sweden, the purpose of this thesis is to examine the political rhetoric on crime since 2002 on the Swedish parties the Moderate Party, the Social Democratic Party, and the Sweden Democrats. This is done through an analysis with the theory of securitization developed by Buzan, Wæver and de Wilde. LÄS MER