Sökning: "idéanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade ordet idéanalys.

 1. 1. MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL: EN SÄKERHETSFRÅGA? En kvalitativ idéanalys avseende Europeiska unionens och Sveriges regerings förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sigmundsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; EU; Sverige; säkerhetsdimension; idealtyper; idéanalys; Sex trafficking; EU; Sweden; security dimension; ideal types; idea analysis;

  Sammanfattning : This thesis constitutes an idea analysis of sex trafficking as a security issue. The question is ifthe European union and Swedish government adopt a traditional state-centered perspective oran individual-centered perspective in the security dimension. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av missfall och teologi : En komparativ studie av kristna teologiska bilder som relaterar till missfall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Cajsa Hallbäck; [2021]
  Nyckelord :missfall; teologiska bilder; feministteologi; relationell gudsuppfattning;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker svara på vad det kan finnas för olika kristna teologiska bilder som en kvinna som genomgått missfall kan relatera till och hur dessa bilder relaterar till en relationell gudsuppfattning. I uppsatsen analyseras, diskuteras och jämförs tre bilder hämtade från texter skrivna av teologen Lynda Serene Jones, teologen Susan Bigelow Reynolds och antropologen Linda Layne. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Black Power, En beskrivande idéanalys av Kwame Tures (Stokely Carmichaels) konceptualisering av mänskliga rättigheter i talet vid University of California, Berkeley 1966

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Ahnlide; [2021]
  Nyckelord :Black Power Speech; Kwame Ture; Stokely Carmichael; Human rights; Civil rights; Law and Political Science; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en beskrivande idéanalys som syftar till att undersöka hur aktivisten Kwame Ture, även känd som Stokely Carmichael, uttrycker sin förståelse för mänskliga rättigheter som idé och koncept i det berömda tal Ture höll på Berkeley 1966. I uppsatsen beskrivs och analyseras talet med hjälp av Hannah Arendts kritiska rättighetsteori och Brian Orends teoretiska ramverk om mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Ett nutida samhällskontrakt : En idéanalys av Moderaternas samhällskontrakt i ett förslag till idéprogram med utgångspunkt i olika kontraktsteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matilda Divinyi; [2021]
  Nyckelord :Samhällskontrakt; Moderaterna; Jean-Jacques Rousseau; Thomas Hobbes; John Locke; idéanalys; politisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years, The Swedish Moderate Party have repeatedly used the term social contract. What do they mean by this concept that has its roots in the philosophers during the Enlightenment? These thinkers lived in a different time with political problems of ther time. LÄS MER