Sökning: "idéanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet idéanalys.

 1. 1. MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL: EN SÄKERHETSFRÅGA? En kvalitativ idéanalys avseende Europeiska unionens och Sveriges regerings förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sigmundsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; EU; Sverige; säkerhetsdimension; idealtyper; idéanalys; Sex trafficking; EU; Sweden; security dimension; ideal types; idea analysis;

  Sammanfattning : This thesis constitutes an idea analysis of sex trafficking as a security issue. The question is ifthe European union and Swedish government adopt a traditional state-centered perspective oran individual-centered perspective in the security dimension. LÄS MER

 2. 2. Med sikte på det gemensamma bästa: Om relationen mellan post-liberalism och kristdemokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamin Petersson; [2021]
  Nyckelord :post-liberalism; kristdemokrati; ideologi; beskrivande idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the relationship between post-liberalism and Christian democracy. The former an ideational current that has developed during the last decade, primarily in an Anglo-Saxon context, and the latter one of the most influential ideologies in Europe since WWII, yet surprisingly under-researched. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter och hållbart företagande : En idéanalys om EU:s initiativ till en Human Rights Due Diligence-lagstiftning och ansvarsutkrävande inom företags värdekedjor vid brott mot mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jacob von Braun; [2021]
  Nyckelord :United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; Human rights due diligence; Value chain; Accountability;

  Sammanfattning : Globalization and increased growth in international value chains has brought great benefits to developing countries but have at the same time contributed to negative consequences related to human rights violations. Against this background and as a result of increased awareness, companies have been encouraged to take responsibility for their value chain and a framework for due diligence was adopted in 2011 with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Which side are you on? : Kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets valmanifest genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johannes O'Rourke Drevfjäll; [2021]
  Nyckelord :Socialism; Marxism; Feminism; Andrew Heywood; Vänsterpartiet; SSV; Neomarxism;

  Sammanfattning : This essay compares two party programmes with each other, both of the programmes are from the Swedish party Vänsterpartiet. The first program was written in 1917 and the second is the latest form 2018. LÄS MER

 5. 5. Militära interventioner och klassisk liberalism : En idéanalys av John Locke och John Stuart Mill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Reinfeldt; [2021]
  Nyckelord :militära interventioner; klassisk liberalism; libertarianism; internationella relationer; utrikespolitik; John Locke; John Stuart Mill; teoretisk kontinuitet; politisk filosofi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att rättfärdiga militära interventioner med stöd i klassisk liberal politisk teori. För ändamålet har de klassiskt liberala filosoferna John Locke och John Stuart Mill analyserats. Undersökningen är utförd medelst en text- och idéanalys av några av filosofernas portalverk. LÄS MER