Sökning: "idéarv"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet idéarv.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. Idén som arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ulrika Johansson; [2014]
  Nyckelord :kulturarv; levande kulturlandskap; idéarv; förvaltning; Södra Ölands odlingslandskap; Björnlandets nationalpark; Ekskogen på Visingsö;

  Sammanfattning : Det vi väljer att bevara som ett kulturarv baseras på samhällets värderingar och ideal. Kulturarv är ett val och även när det kommer till själva förvaltningen finns flera olika vägar att välja på. LÄS MER