Sökning: "idéhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet idéhistoria.

 1. 1. ”Spiced with skåls” Bilden av det skandinaviska i Mary Howitts översättning av Fredrika Bremers Strid och frid

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Fant; [2019-09-17]
  Nyckelord :Fredrika Bremer; Mary Howitt; Strife and Peace; Strid och frid; translation;

  Sammanfattning : This essay examines the 1844 English translation of Fredrika Bremer’s novel Strife and Peace (first published in Swedish in 1840) made by Mary Howitt. This translation is partly compared to a German translation from 1841 by publishing house F.A. LÄS MER

 2. 2. Religion och andlighet i livets slutskede. En etnografisk studie av den instituionella döden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Lundberg; [2019-09-03]
  Nyckelord :ethnography; spirituality; palliative care; coping; death; narrative analysis; pathography; existentialism; religiosity; dying;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to gain knowledge about the institutionalized deathin contemporary Sweden and the experiences of death expressed both by carerecipients and health professionals. The theoretical framework used in this study isbased on the stress-appraisal-coping model developed by Richard Lazarus and SusanFolkman, Kenneth Pargaments theory of religious coping, and complemented by LisaSands concept of life links. LÄS MER

 3. 3. Johannesevangeliets "Jag är". En jämförande studie av "Jag är" och dess metaforer i Johannesevangeliet med Gamla testamentet och Synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christina Lund; [2019-08-28]
  Nyckelord :Gospel of John; I am ; metaphors; prophets; gospels;

  Sammanfattning : This study is an attempt to compare those parts of the Gospel of John whichcontain ”I am” sayings and metaphors with the Synoptic Gospels and the OldTestament. The method was simply to seek for phrases of ”I Am” in theSeptuagint and in the Novum Testamentum Graece . LÄS MER

 4. 4. Subversiv eller normativ? En komparativ analys mellan två bokserier för barn i åldrarna 9–12

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonna Bruce; [2019-08-14]
  Nyckelord :Jesper Lundqvist; Ingelin Angerborn; performativity; subjectivity; gender; sexuality; Judith Butler; queer theories; homosociality; intimacy; normativity; marked; unmarked; Wayne Brekhus; comparative analysis; norm criticism;

  Sammanfattning : This paper examines how gender and sexuality is performed in Ingelin Angerborn’s book series called ‘Mebel-trilogy’ compared to Jesper Lundqvist’s so called ‘Ghost school-series’ [Spökskolan-serien]. Both book series are in the genre of ghost/horror/adventures/thriller and Lundqvist’s books are published by a norm critical publishing house. LÄS MER

 5. 5. "Maktens musik, Svensktoppens och hitlistornas eländiga dravel". Om progg, kommersiell musik och hegemoni i Musikens Makt 1973-1977

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Björn Hedenvind; [2019-08-07]
  Nyckelord :kultur; Musikens Makt; proggrörelsen; kommersiell kultur; Raymond Williams; hegemoni;

  Sammanfattning : This essay examines the Swedish magazine Musikens Makt (The Power of Music) between the years of 1973 and 1977. This magazine was the dominant pop-music magazine during the 70s, and defined itself as a nexus for the so-called ”progressive movement” in Sweden. LÄS MER