Sökning: "idéhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet idéhistoria.

 1. 1. Vad kommer efter postmodernismen? : En analys över vad hypermodernismen och metamodernismen kan säga om dagens politiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Philip Lantz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze today's political development from a hypermodern and metamodern perspective. The starting point has been to answer the question of what comes after postmodernism and the ambition has been to contribute to an increased understanding of the contemporary world. LÄS MER

 2. 2. Historiens dialog - en framtidens vård : barnmorskans röst ur ett idéhistoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Kempe; Annika Nilsson; [2020]
  Nyckelord :barnmorska; idéhistoria; jordemodern; närvaro; känslomässigt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet befinner sig barnmorskan i en tid av förändring, vilket är väldokumenterat rent historiskt. Men barnmorskans röst är av intresse att veta mer kring. Genom tidskriften Jordemodern framkommer barnmorskans röst och hennes tankar och idéer kring sitt vårdande. LÄS MER

 3. 3. Könsgränsen - Om samproduktionen av könstillhörighetslagen (1972:119)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Devin Baaring; [2020]
  Nyckelord :intersex; transsexualism; LGBTQ; queer theory; coproduction; gender assignment law; history of ideas; trans history; intersex history; LGBTQ history; hbtq; queerteori; samproduktion; könstillhörighetslagen; idéhistoria; transhistoria; intersexhistoria; hbtq-historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The Swedish law for gender assignment in certain cases (Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall) was adopted in 1972 to regulate the gender confirmation treatment and legal sex reassignment of intersex and transsexual persons. This essay aims to illuminate the coproduction between science and society that made the law as well as its accompanying institutions and regulations possible. LÄS MER

 4. 4. Att skriva om folkets tankeliv - en historiografisk studie om Ronny Ambjörnsson och folkets idéhistoria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jacob Lindblad; [2019]
  Nyckelord :people s history; the conscientious worker; history of ideas; historiography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper gives insight into the historical research of the academic Ronny Ambjörnsson and his work in the swedish field of history of ideas. Applying an agent perspective it shows how Ambjörnsson constructed and aimed to show how an history of ideas that involves the broader communities of history, workers and farmers that constitutes ”the people”, could be done. LÄS MER

 5. 5. Från läkarens egna minnesanteckningar till vårdapparatens kommunikationsmedium Den svenska hälso- och sjukvårdens byråkratisering mellan åren 1900 och 1986 – patientinformation mellan individ och system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Klara Müller; [2018]
  Nyckelord :healthcare; medical records; medical secretary; bureaucracy; bureaucratization; media history; the history of ideas; information history; sjukvård; patientjournaler; läkarsekreterare; byråkrati; byråkratisering; mediehistoria; idéhistoria; informationshistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The focus in this thesis is on how medical patient records have developed and changed due to the modernization processes in the Swedish health care system during the period 1900– 1986. The processes are followed and analyzed by the written means of communication in use. LÄS MER