Sökning: "ida knutsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ida knutsson.

 1. 1. Icke-finansiella belöningar : Icke-finansiella belöningars påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Godin; Ida Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Reward system; non-financial reward; motivation; job-satisfaction; Belöningssystem; icke-finansiella belöningar; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Tidigare forskning tyder på att det är viktigt med icke-finansiella belöningar för att uppnå inre motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetare. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för om medarbetares arbetstillfredsställelse påverkas av icke-finansiella belöningar med avseende på karriärutveckling och flexibelt arbete. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsskattens omfördelande effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Carolina Johansson; Ida Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; inkomstskatt; optimal beskattning; disponibel inkomst; incidens; vertikal rättvisa; omfördelningseffekter; ojämlikhet; fastighetsförmögenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fastighetsskattens kraft som omfördelande verktyg. Den statliga fastighetsskatten avskaffades i Sverige år 2007 och ersattes med den kommunala fastighetsavgift vi har i landet idag. LÄS MER

 3. 3. Insluten i vårdandet- att vårda en närstående med stroke, anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Knutsson; Ida Georgsson; [2016]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; systemteori; upplevelse; anhörigvårdare; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är den tredje största folksjukdomen i Europa och medför att det finns en stor grupp anhörigvårdare till en strokedrabbad närstående. Tidigare forskning visar att stödet till anhörigvårdare är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Immigration - Benefit or harm for native-born workers?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Erica Andersson; Ida Knutsson; [2016]
  Nyckelord :Immigration; Sweden; Low-skilled; High-skilled; Wage level; Bargaining; Minimum Wage; Panel data; 2000-2008;

  Sammanfattning : The aim of our study is to investigate the effect of immigrants on wages for natives with divergent skill level within one country. Skill level is measured as education level and the purpose is to focus on the level where it according to us is a lack in research, namely the effect on high skilled native-born worker wages. LÄS MER

 5. 5. Motstånd och acceptans- en studie om Suzukimetoden ur ett sociokulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ida Knutsson; [2016]
  Nyckelord :instrumentalundervisning; instrumental education; the Suzuki method; Suzukimetoden; violin; violin method; violinmetodik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer när en ny musikpedagogisk idé/metod införs och etableras i ett sammanhang där det redan finns en dominerande metod. Undersökningen består utav en kvalitativ forskningsstudie med djupintervjuer av två danska Suzuki teacher trainers och med en narrativ analysmetod som verktyg. LÄS MER