Sökning: "idea generation process"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden idea generation process.

 1. 1. Designing for Calibrated Trust Towards Operators of Highly Autonomous Vehicle Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lind Oros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Appropriate levels of trust in highly autonomous vehicles contributes to a safer human-machine relationship. Through increased correctness in interactions trust can be calibrated. Trust is formed via interactions that needs to be designed from a Human-Machine relationship with the purpose of maintaining it at an acceptable level. LÄS MER

 2. 2. Safety solution for the powerlifting squat : Improving the safety for lifters and spotters in competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Magnus Wikström; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User Experience; Ergonomics; Product Development; Safety; Powerlifting; Squat; Teknisk Design; Användarupplevelse; Ergonomi; Produktutveckling; Säkerhet; Styrkelyft; Knäböj;

  Sammanfattning : In powerlifting the athletes compete to lift as much weight as possible in the squat, bench press and deadlift, pushing their bodies to extreme levels of strength. When lifting heavy weights, safety becomes an important concern, especially where the lifters can get injured by the barbell if a lift is unsuccessful. LÄS MER

 3. 3. Vårdvagnen som reducerar omsorgspersonalens sannolikhet till belastningsskada : Ett projekt för att modernisera arbetsförhållandena på seniorboenden och förebygga ett repetitivt arbete bland omsorgspersonalen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Brenander; Nils Salonen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis has been carried out in collaboration with health and social care department at the municipality of Kungsbacka. The innovation project has involved a product development process with purpose to modernize the working conditions at senior residence and prevent repetitive work among caregivers. LÄS MER

 4. 4. SAN GLASS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Xue Feng; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project is aimed to gain an overview of visually impaired people’s daily food experience and eating behaviors and to develop a design concept and product regarding the conclusion of the research. The project is composed of three phases. In the first part a general description and expected goal of the project is presented. LÄS MER

 5. 5. Brainstorming VS Nominal group technique online : En jämförelse mellan idégenereringsmetoderna brainstorming och nominal group technique i en online miljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christer Alexandersson; Anthony Kumlin; [2020]
  Nyckelord :Brainstorming; Nominal group technique; Idégenerering online; Idégenerering; Kreativitet.;

  Sammanfattning : Denna studie har två syften, det första är att undersöka om idégenereringsmetoderna brainstorming och nominal group technique kan förväntas ge liknande resultat, beroende på om idégenereringsprocessen genomförs på en fysisk plats eller i en online miljö. Det andra syftet är att testa de båda idégenererings metoderna i en mer verklig situation, med en fråga som ställdes av studiens uppdragsgivare och samarbetspartner Coompanion. LÄS MER