Sökning: "ideal partner"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden ideal partner.

 1. 1. Performance Evaluation of a bench-scale Thermochemical Storage System

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Harish Balaji Seetharaman; [2022]
  Nyckelord :Thermal energy storage TES ; Thermochemical heat storage TCS ; SrCl2-NH3; Absorption; Desorption; Monoammine; Octaammine; Performance evaluation.; Termisk energilagring TES ; Termokemisk energilagring TCS ; SrCl2-NH3; Absorption; Desorption; Monoammin; Oktaammin; Utvärdering av prestanda.;

  Sammanfattning : This thesis is part of a joint thermochemical heat storage (TCS) research project named Neutrons for Heat Storage (NHS), involving three Nordic research institutes. The project isfunded by Nordforsk and KTH Royal Institute of Technology for the project partner KTH. LÄS MER

 2. 2. “WHEN YOU THINK ABOUT IT, IT’S NOT TOTALLY CLEAR WHAT’S OKAY AND WHAT’S NOT”: An interview study of how young people reason about smartphone surveillance in romantic relationships

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Snickars; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Snooping attacks, unauthorized access, and GPS-tracking: In the past years, a new kind of interpersonal surveillance has earned attention within the field of men’s violence against women and cyberspace security - Smartphone surveillance. Investigating the digital dimension of intimate partner violence, Dragiewicz et al. LÄS MER

 3. 3. Osynliga offer - En kvalitativ studie av normers påverkan på tillgången till rättsväsende och stöd för manliga offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Malin Polla; [2021]
  Nyckelord :Gap problem; Maskulinitet; Normer; Offerskap; Våld i nära relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intimate partner violence has been described as a public health problem in Sweden and has recently been given attention by the media due to an increase of domestic violence during the Covid-19 pandemic. Discussions about intimate partner violence, both in media and science, have mostly centred around female exposure to such violence, leaving little room for discussions about male victimization. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER