Sökning: "ideal type analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden ideal type analysis.

 1. 1. Vem är det ideala mordoffret? - En kvantitativ jämförande analys av hur kvinnliga mordoffer gestaltas och prioriteras i kvällspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Filip Mitrovic; Karl Moberg; Gustav Stjernkvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis:This study analyzes the difference in news framing and news selection of eight different cases of murdered women during the last ten years. Primarily we wanted to try to find a pattern between the women's personal aspects of age, ethnicity, and relationship to their murderer. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmödraskap i svensk partipolitik - en beskrivande idéanalys av Moderaternas och Socialdemokraternas idéutveckling under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Wolters; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; surrogatmoderskap; idéanalys; idealtyper; Socialdemokraterna; Moderaterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogate motherhood is a relatively controversial method of assisted reproduction, as it raises ethical questions about the potential risk of exploitation versus the right to self-determination, if it is done with the child’s best in mind and whether or not it is problematic for the family constellation. The purpose of this paper is to examine the approach to altruistic surrogate motherhood in Swedish party politics throughout the 2010’s, looking at the Moderate Party and the Social Democratic Party. LÄS MER

 3. 3. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Vidarsson; [2020]
  Nyckelord :gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Sammanfattning : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. LÄS MER

 4. 4. Feminisering av Försvarsmakten? : En idealtypsanalys av Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nellie Jonasson; [2020]
  Nyckelord :feminization; ideal type analysis; norms; Försvarsmakten; feminisering; idealtypsanalys; normer;

  Sammanfattning : The military has always been viewed as something very masculine. In order to evolve as an institution, Försvarsmakten, as with many institutions, need to keep up with current norms and changes to gender equality and implement these in the structure of the institution. LÄS MER

 5. 5. Till för alla : En studie om besökares förhållanden till biblioteksrummet som plats vid ett flerspråkigt folkbibliotek

  Master-uppsats,

  Författare :Tobias Nordberg; [2020]
  Nyckelord :biblioteksanvändare; bibliotekslokaler; flerspråkighet; plats filosofi ;

  Sammanfattning : This thesis is based on the question of how ideas expressed in the documents that control public libraries are embodied in the physical library, thus making it possible for said ideas to make a real social difference. The purpose of the study is to investigate if and how library space design promotes certain patron behaviour and how this relates to multilingualism. LÄS MER