Sökning: "ideal victims"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden ideal victims.

 1. 1. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 2. 2. Victim, According to Whom? : - A Minor Field Study on Sexual Exploitation and Abuse of Children in Cambodia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Elin Laurin; Hanna Fredell; [2022]
  Nyckelord :APLE; Cambodia; children; sexual exploitation and abuse; the legitimate status of being a victim; APLE; Kambodja; barn; legitim offerroll; sexuellt utnyttjande och övergrepp;

  Sammanfattning : Cambodia is a destination, transit, and source country for child sexual exploitation and abuse (SEA) and has become particularly vulnerable due to growing tourism, increasing geographic accessibility, and widespread poverty. In the aftermath of SEA, repeated violations of children's rights and deprivation of their childhood occur. LÄS MER

 3. 3. Ingen vill höra om ännu ett gängmord : En jämförande kvantitativ studie av mordfall, offer och gärningsmän i svenska true crime-poddar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Jansson; Evelina Norén; [2022]
  Nyckelord :True crime; Poddar; Public service; Kommersiell; Ideala offer; Ideala gärningsmän; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this essay is to investigate the differences and similarities between public service and commercially driven true crime podcasts.  Research questions and hypothesis: 1.What type of murder cases are represented? 2.To which extent are ideal victims and ideal offenders a recurring theme in the podcast episodes?  2. LÄS MER

 4. 4. Det normbrytande våldet : En studie om partnervåld i samkönade relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Glad; [2022]
  Nyckelord :Hbtq; Same-sex couples; domestic violence; Queer-theory;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa översiktsstudie har som syfte att övergripande undersöka våld i nära relation när det kommer till samkönade par. Genom en narrativ syntes identifierades ett antal teman som analyserades med hjälp av ett Queerteoretiskt ramverk och med genusperspektivet i åtanke. LÄS MER

 5. 5. Vem ser pojkarna? - En kvalitativ studie om hur socialarbetare resonerar kring sitt arbete med pojkar som befinner sig i en hederskontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Eriksson; Jannie Somehagen; [2022]
  Nyckelord :Honour-based violence and oppression; social workers; honour norms; boys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Honour-based violence and oppression is usually studied through a perspective that views girls and young women as victims whilst boys and men are seen as the natural oppressors. The aim of this study was to explore social workers' views on working with boys as victims and as oppressors in an honour-based context. LÄS MER