Sökning: "ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 2292 uppsatser innehållade ordet ideal.

 1. 1. ATT ANDRAFIERA OCH STIGMATISERA TERRORISTEN - En kritisk textanalys av andrafiering och stigmatisering i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisa Adolfsson; [2019-11-19]
  Nyckelord :Sweden; terrorism; school attacks; media; social constructions; othering; stigmatisation; racialisation; orientalism; madness;

  Sammanfattning : Terrorism and the discourse about War on Terror are global challenges, which I wanted tostudy in the Swedish locality, bringing together perspectives on the issues in a new way. Theaim of this study is to analyse, compare and critically discuss how two newspapersconstructed the perpetrators of two attacks in Sweden during the 2010s, Lundin Petterssonand Akilov, using theories of othering and stigmatisation. LÄS MER

 2. 2. DEN NYA POPULISMEN? En kvalitativ idéanalys av Emmanuel Macrons tal inför presidentvalet 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Ilander; [2019-10-29]
  Nyckelord :Populism; Emmanuel Macron; liberalism; centerpopulism; mittenpopulism; La République En Marche!; Populism; Emmanuel Macron; liberalism; centre-populism; La République En Marche!;

  Sammanfattning : Political populism is common in Europe. All over the continent, populist parties have gained more influence over the years, not at least in the European Parliament. This raises questions about the ideologies of these populist parties. LÄS MER

 3. 3. Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andrea Norberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Slow fashion; CCT; Identity; Status; Slow fashion consumer; Young Professionals;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Den taktfulla lärarens ideala klassrum - En kvalitativ studie av tre lärares syn på den goda lärmiljöns didaktiska grundpelare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Björnåsen; [2019-07-01]
  Nyckelord :Allmändidaktik; disciplinering; pedagogisk takt; bemötande; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Allmän didaktik är den vetenskap som läraren behöver för att kunna undervisa – Johann Friedrich Herbart (1976) Så skrev Herbart år 1806 enligt von Oettingen (2018). Allmändidaktiken sträcker sig långt till- baka och redan för över 200 år sedan kunde Herbart se att lärare behöver allmändidaktisk kunskap för att lyckas med sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Helhet och helighet. Kroppen som norm och ideal i Leviticus 21:16-24

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Elfwering; [2019-06-28]
  Nyckelord :wholeness; holiness; body; blemish; Leviticus;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the relationship between wholeness and holiness from the viewpoint of Lev 21:16-24. In order to do so, I will investigate what the list of blemishes (mûm) denote and the reason behind the exclusion of priests with a mûm from certain holy areas and activities, while allowing them in others. LÄS MER