Sökning: "ideala offer"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden ideala offer.

 1. 1. När föreställningen om ett brottsoffer inte överensstämmer med verkligheten : En kvalitativ studie om polisens uppfattning och resonemang om kriminella personer som utsätts för brott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Stina Falk; Felicia Malasagna Barchéus; Julia Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Polisen; kriminella personer; brottsoffer; brottsofferstatus; överlappningen mellan brottsoffer och förövare; ideala offer; teorin om en rättvis värld;

  Sammanfattning : En del personer ses inte som brottsoffer i allmänhetens ögon trots att de är ett brottsoffer i juridisk mening. De som begår brott och de som blir utsatta för brott är ofta samma personer, vilket kallas överlappningen mellan brottsoffer och förövare. LÄS MER

 2. 2. Victim, According to Whom? : - A Minor Field Study on Sexual Exploitation and Abuse of Children in Cambodia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Elin Laurin; Hanna Fredell; [2022]
  Nyckelord :APLE; Cambodia; children; sexual exploitation and abuse; the legitimate status of being a victim; APLE; Kambodja; barn; legitim offerroll; sexuellt utnyttjande och övergrepp;

  Sammanfattning : Cambodia is a destination, transit, and source country for child sexual exploitation and abuse (SEA) and has become particularly vulnerable due to growing tourism, increasing geographic accessibility, and widespread poverty. In the aftermath of SEA, repeated violations of children's rights and deprivation of their childhood occur. LÄS MER

 3. 3. Ingen vill höra om ännu ett gängmord : En jämförande kvantitativ studie av mordfall, offer och gärningsmän i svenska true crime-poddar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Jansson; Evelina Norén; [2022]
  Nyckelord :True crime; Poddar; Public service; Kommersiell; Ideala offer; Ideala gärningsmän; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this essay is to investigate the differences and similarities between public service and commercially driven true crime podcasts.  Research questions and hypothesis: 1.What type of murder cases are represented? 2.To which extent are ideal victims and ideal offenders a recurring theme in the podcast episodes?  2. LÄS MER

 4. 4. Fallet lilla hjärtat - Konstruktioner av offerskap, ansvar och hjälteroll i medier och domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Grundström; [2022]
  Nyckelord :idealt offer; ansvar; hjälteroll; socialkonstruktivism; medier; domar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mediers inflytande över vår världsbild utgör upprinnelsen till denna uppsats, vars syfte har varit att studera hur offerskap, ansvar och hjälteroll konstruerades i det så kallade ‘Fallet Lilla hjärtat’ som var aktuellt 2020. Utöver medierepresentationer i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen har även tingsrätts- och hovrättsdomen fungerat som underlag, samt en bok skriven av fostermamman. LÄS MER

 5. 5. ”Såg jag henne som ett offer? Absolut inte.” : En tematisk analys av hur offer och förövare framställs i TV-serien I Am a Killer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Carolina Gustavsson; Fanny Mathieu; [2022]
  Nyckelord :Victim; Offender; Ideal type; Victim-Offender overlap; True-crime; Offer; Förövare; Idealtyper; Rollblandning; True crime;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån Nils Christies teori om det ideala offret, i kombination med ettgenusteoretiskt perspektiv analysera hur offer och gärningspersoner framställdes i TV-serien I Am a Killer. Den valda analysmetoden var tematisk analys. LÄS MER