Sökning: "idealfamilj"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet idealfamilj.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inomfamiljehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivandeinstitutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sexsemistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i VästraGötalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Det går inte att göra lika, det gör inte det även om man ska. : En kvalitativ studie om etnicitet och handlingsutrymme i familjehemsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofie Karlsson; Jessica Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :familjehem; etnicitet; socialkonstruktionism; gräsrotsbyråkrati; nätverkshem; idealfamilj; likabehandling; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i utredningar avfamiljehem. Vidare vill vi undersöka hur familjehemssekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme iutredningsarbetet. LÄS MER

 3. 3. "Ja men barn kan inte växa upp så. De kan ju bli likadana." : -Familjehemssekreterares resonemang gällande familjesammansättningar våren 2009

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Moa di Zazzo Eilertsen; [2009]
  Nyckelord :familjehem; familjesammansättningar; idealfamilj; familjehemsutredning;

  Sammanfattning :   Author: Moa di Zazzo EilertsenTitle: “Children should not grow up like that. They may turn out the same”: Social workers, working with foster care investigations, reasoning about family and family structures of foster homes. LÄS MER