Sökning: "ideals"

Visar resultat 1 - 5 av 1230 uppsatser innehållade ordet ideals.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. SMOOTH OPERATORS? - Ambassadors’ Engagement in Pride parades

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Gurok; [2022-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ambassadors waving rainbow flags participate in Pride parades in many capitals around the world. However, within existing scholarship, ambassadors are dominantly portrayed as facilitative of smooth state relations by acting, speaking and dressing in a discrete and non-confrontational manner and carefully avoiding interference in domestic affairs of the host state. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. Abuse of Power as a Significant Factor for the Demise of the Ideals of Animalism in Animal Farm and the Corresponding Demise of Communism in Russia

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Muhammad Shafiq; [2022]
  Nyckelord :English literature; abuse of power;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De mjuka nyckeltalens påverkan på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Matilda Flink; Dominika Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; soft KPIs; organizational culture; notions of female and male and intersectionality; Jämställdhet; mjuka nyckeltal; organisationskultur; föreställningar kring kvinnligt och manligt samt intersektionalitet;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i arbetslivet är något som bedrivits under flera år. Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det gäller arbetet med jämställdhet, trots detta förekommer det fortfarande kränkande särbehandling och ojämlika arbetsvillkor för kvinnor och män på arbetsplatserna. LÄS MER